De stijging op jaarbasis van de gezondheidsindex lag in mei iets lager op 2,7%, komende van een piek van 3,4% in februari. Om te vergelijken met het buitenland moeten we echter gebruik maken van de geharmoniseerde index voor consumptieprijzen (HICP).

Deze gaf in april 2012 voor België een inflatie aan van 2,9% (op jaarbasis) tegenover 2,6% voor het eurogebied. Ook al ligt de Belgische inflatie dus nog steeds hoger, het verschil met het gemiddelde van de eurozone is afgenomen, want einde 2010 beliep het inflatieverschil nog 1,2% en einde 2011 was het afgenomen tot 0,5%.

Hogere Belgische inflatie is te wijten aan de energiedragers

De voornaamste reden voor de hogere Belgische inflatie is de sterkere stijging van de prijzen van de energiedragers bij ons: in 2010 17,1% versus 11,0% en in 2011 13,5% versus 9,7%.

De recente bevriezing van de energieprijzen zou de verbetering moeten doen voortzetten. Ook de daling van de grondstofprijzen tijdens de afgelopen maanden zal bijdragen tot de afname van de inflatie tot beneden 2% in 2013.

De stijging van de productieprijzen en invoerprijzen over de twaalf voorgaande maanden is sterk afgenomen. Voor de productieprijzen beliep deze stijging +7,9% einde 2010, +4,5% einde 2011 en +2,0% in april 2012. Voor de invoerprijzen evolueerde de toename van +16,6% einde 2010 naar +4,1% einde 2011 en +2,6% in januari 2012.

De stijging op jaarbasis van de gezondheidsindex lag in mei iets lager op 2,7%, komende van een piek van 3,4% in februari. Om te vergelijken met het buitenland moeten we echter gebruik maken van de geharmoniseerde index voor consumptieprijzen (HICP). Deze gaf in april 2012 voor België een inflatie aan van 2,9% (op jaarbasis) tegenover 2,6% voor het eurogebied. Ook al ligt de Belgische inflatie dus nog steeds hoger, het verschil met het gemiddelde van de eurozone is afgenomen, want einde 2010 beliep het inflatieverschil nog 1,2% en einde 2011 was het afgenomen tot 0,5%.Hogere Belgische inflatie is te wijten aan de energiedragers De voornaamste reden voor de hogere Belgische inflatie is de sterkere stijging van de prijzen van de energiedragers bij ons: in 2010 17,1% versus 11,0% en in 2011 13,5% versus 9,7%. De recente bevriezing van de energieprijzen zou de verbetering moeten doen voortzetten. Ook de daling van de grondstofprijzen tijdens de afgelopen maanden zal bijdragen tot de afname van de inflatie tot beneden 2% in 2013. De stijging van de productieprijzen en invoerprijzen over de twaalf voorgaande maanden is sterk afgenomen. Voor de productieprijzen beliep deze stijging +7,9% einde 2010, +4,5% einde 2011 en +2,0% in april 2012. Voor de invoerprijzen evolueerde de toename van +16,6% einde 2010 naar +4,1% einde 2011 en +2,6% in januari 2012.