Zo is het aantal mensen dat aangeeft dat hun financiën de komende drie maanden positief zullen evolueren volgens de ING-BeleggersBarometer met 7 punten gedaald (13% in juni tegenover 20% in mei), ten voordele van de mensen die een stabilisering verwachten (66% tegenover 60% in mei). Geen wonder dat 16% er heilig van overtuigd is meer te kunnen sparen, terwijl 45% denkt dat dit misschien zo zal zijn.

Het tanende optimisme van de beleggers als gevolg van de economische toestand waarvan het merendeel verwacht dat hij zal verslechteren en de eerder zwakke spaarvooruitzichten zetten de beleggers ten slotte tot meer voorzichtigheid aan: het aantal mensen dat denkt dat de beurzen de komende drie maanden sterk of matig zullen stijgen, is in juni maar liefst met 12 punten gedaald.

Het tumult op de beurzen door de laatste berichten van de Amerikaanse centrale bank speelt daar zeker een rol in.

De resultaten van de laatste twee weken van juni (na de aankondiging van de Fed) steken trouwens nogal af tegen de resultaten van de twee weken daarvoor.

De houding van de beleggers ten opzichte van beleggingen in risicovolle sectoren is in dezelfde zin geëvolueerd.

Zonder te vervallen in het extreme wantrouwen van tijdens de financiële crisis wordt juni dus gekenmerkt door de terugkerende voorzichtigheid bij de beleggers.

Zo is het aantal mensen dat aangeeft dat hun financiën de komende drie maanden positief zullen evolueren volgens de ING-BeleggersBarometer met 7 punten gedaald (13% in juni tegenover 20% in mei), ten voordele van de mensen die een stabilisering verwachten (66% tegenover 60% in mei). Geen wonder dat 16% er heilig van overtuigd is meer te kunnen sparen, terwijl 45% denkt dat dit misschien zo zal zijn. Het tanende optimisme van de beleggers als gevolg van de economische toestand waarvan het merendeel verwacht dat hij zal verslechteren en de eerder zwakke spaarvooruitzichten zetten de beleggers ten slotte tot meer voorzichtigheid aan: het aantal mensen dat denkt dat de beurzen de komende drie maanden sterk of matig zullen stijgen, is in juni maar liefst met 12 punten gedaald. Het tumult op de beurzen door de laatste berichten van de Amerikaanse centrale bank speelt daar zeker een rol in. De resultaten van de laatste twee weken van juni (na de aankondiging van de Fed) steken trouwens nogal af tegen de resultaten van de twee weken daarvoor. De houding van de beleggers ten opzichte van beleggingen in risicovolle sectoren is in dezelfde zin geëvolueerd. Zonder te vervallen in het extreme wantrouwen van tijdens de financiële crisis wordt juni dus gekenmerkt door de terugkerende voorzichtigheid bij de beleggers.