De Belgische economie zal in 2014 licht groeien met zo'n 1,1%. Ook de volgende jaren wordt daarenboven slechts een beperkte economische groei verwacht: 1,4% in 2015 en 1,7% tussen 2016 en 2018. Vooral de producerende en financiële sector lijken goed te zullen aantrekken.

De bouw, handel en landbouw echter, blijven geconfronteerd met moeilijke tijden. Dit aarzelende economisch herstel heeft een weerslag op de Belgische werkloosheidsgraad.

Deze blijft almaar stijgen en zal op het einde van dit jaar met 8,6% een hoogtepunt bereiken. Verwacht wordt dat pas eind 2015 de werkloosheidgraad zeer licht zal afnemen, tot zo'n 8,5% in 2015 en 8,1% in 2016.

De Belgische economie zal in 2014 licht groeien met zo'n 1,1%. Ook de volgende jaren wordt daarenboven slechts een beperkte economische groei verwacht: 1,4% in 2015 en 1,7% tussen 2016 en 2018. Vooral de producerende en financiële sector lijken goed te zullen aantrekken. De bouw, handel en landbouw echter, blijven geconfronteerd met moeilijke tijden. Dit aarzelende economisch herstel heeft een weerslag op de Belgische werkloosheidsgraad. Deze blijft almaar stijgen en zal op het einde van dit jaar met 8,6% een hoogtepunt bereiken. Verwacht wordt dat pas eind 2015 de werkloosheidgraad zeer licht zal afnemen, tot zo'n 8,5% in 2015 en 8,1% in 2016.