Enige stabilisatie naar het einde van het jaar moet de basis leggen voor een bescheiden herstel in 2010. Tegen die achtergrond zullen de overheidsfinanciën de komende jaren duidelijk verslechteren.
Om de toekomstige uitdagingen beheersbaar te houden, is dringend nood aan een nieuw groot beleidsplan.

Een goed werkende financiële sector is volgens KBC Asset Management essentieel voor de economie. Tegen die achtergrond moet de overheid blijven proberen om een (mogelijk wel kleinere) financiële sector te ondersteunen.

Enige stabilisatie naar het einde van het jaar moet de basis leggen voor een bescheiden herstel in 2010. Tegen die achtergrond zullen de overheidsfinanciën de komende jaren duidelijk verslechteren. Om de toekomstige uitdagingen beheersbaar te houden, is dringend nood aan een nieuw groot beleidsplan. Een goed werkende financiële sector is volgens KBC Asset Management essentieel voor de economie. Tegen die achtergrond moet de overheid blijven proberen om een (mogelijk wel kleinere) financiële sector te ondersteunen.