Hierdoor moesten de regeringen van die landen volgens Dexia in allerijl grootscheepse bezuiningsmaatregelen doorvoeren. Tot dusver heeft de Belgische economie die nieuwe schok goed doorstaan.

In het tweede en derde kwartaal van 2010 werd immers een behoorlijke bbp-groei opgetekend. Hierdoor kwam het bbp opnieuw uit op een groeitempo van 2% (op jaarbasis).

Dat overtreft volgens Dexia ruimschoots de stoutste verwachtingen van in het begin van de financiële crisis. Bovendien doet de conjunctuurbarometer van de NBB in januari vermoeden dat het economische herstel tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar en in het begin van dit jaar is blijven voortduren.

Hierdoor moesten de regeringen van die landen volgens Dexia in allerijl grootscheepse bezuiningsmaatregelen doorvoeren. Tot dusver heeft de Belgische economie die nieuwe schok goed doorstaan. In het tweede en derde kwartaal van 2010 werd immers een behoorlijke bbp-groei opgetekend. Hierdoor kwam het bbp opnieuw uit op een groeitempo van 2% (op jaarbasis). Dat overtreft volgens Dexia ruimschoots de stoutste verwachtingen van in het begin van de financiële crisis. Bovendien doet de conjunctuurbarometer van de NBB in januari vermoeden dat het economische herstel tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar en in het begin van dit jaar is blijven voortduren.