Ook in 2013 zal de groei ongetwijfeld zwak blijven. Hoeveel die precies zal bedragen, hangt mee af van de mate waarin de stappen om de eurocrisis te bestrijden het vertrouwen doen terugkeren.

Ook het vermogen van de arbeidsmarkt om (aangekondigde) ontslagen te absorberen en bijgevolg de werkloosheid in te perken, speelt een doorslaggevende rol.

Conjunctuur tempert marktoptimisme

De voorbije maanden ontstond een dichotomie tussen het financiële en conjuncturele klimaat in de eurozone. Na de aankondiging van het OMT-programma door de ECB in september en de stappen richting een bankenunie verbeterde de

risicoperceptie op de financiële markten.

Dat kwam volgens Johan Van Gompel ook tot uiting in de Belgische spreads. Het 10-jaarse renteverschil met Duitsland viel sinds begin oktober beneden 100 basispunten en de CDS-premie (die het default-risico van ons land dekt) bereikte zijn laagste peil sinds eind 2009.

Voorlopig vertaalde de beterschap in het Europese financiële landschap zich echter niet naar de conjunctuur. De meeste indicatoren bleven negatief verrassen.

Dat ook in Duitsland het bedrijfssentiment en het arbeidsmarktklimaat verzwakken, toont aan dat het land zich niet kan isoleren van de problemen in de rest van de EMU.

Ook in 2013 zal de groei ongetwijfeld zwak blijven. Hoeveel die precies zal bedragen, hangt mee af van de mate waarin de stappen om de eurocrisis te bestrijden het vertrouwen doen terugkeren. Ook het vermogen van de arbeidsmarkt om (aangekondigde) ontslagen te absorberen en bijgevolg de werkloosheid in te perken, speelt een doorslaggevende rol.Conjunctuur tempert marktoptimisme De voorbije maanden ontstond een dichotomie tussen het financiële en conjuncturele klimaat in de eurozone. Na de aankondiging van het OMT-programma door de ECB in september en de stappen richting een bankenunie verbeterde de risicoperceptie op de financiële markten. Dat kwam volgens Johan Van Gompel ook tot uiting in de Belgische spreads. Het 10-jaarse renteverschil met Duitsland viel sinds begin oktober beneden 100 basispunten en de CDS-premie (die het default-risico van ons land dekt) bereikte zijn laagste peil sinds eind 2009. Voorlopig vertaalde de beterschap in het Europese financiële landschap zich echter niet naar de conjunctuur. De meeste indicatoren bleven negatief verrassen. Dat ook in Duitsland het bedrijfssentiment en het arbeidsmarktklimaat verzwakken, toont aan dat het land zich niet kan isoleren van de problemen in de rest van de EMU.