Het aandeel van consumptie in het beschikbare inkomen blijft echter vrij constant, met een spaarquote die rond de 16% schommelt. De sterkste motor van de consumptie in België is de werkgelegenheid.

Maar met een zwak economisch herstel en een werkloosheidsgraad van 8,2%, die wellicht nog wat zal stijgen volgend jaar, verwachten de economen van ING dat de consumptie ook in 2014 nog ter plaatse zal trappelen.

De indexering eind vorig jaar en de lage inflatie dit jaar helpen wel de koopkracht van de Belgen te ondersteunen.

Het aandeel van consumptie in het beschikbare inkomen blijft echter vrij constant, met een spaarquote die rond de 16% schommelt. De sterkste motor van de consumptie in België is de werkgelegenheid. Maar met een zwak economisch herstel en een werkloosheidsgraad van 8,2%, die wellicht nog wat zal stijgen volgend jaar, verwachten de economen van ING dat de consumptie ook in 2014 nog ter plaatse zal trappelen. De indexering eind vorig jaar en de lage inflatie dit jaar helpen wel de koopkracht van de Belgen te ondersteunen.