De bedragen van de uitvoer en de invoer belopen in mei respectievelijk 20,2 en 20,4 miljard euro. Tegenover het voorgaande jaar betekent dit volgens Belfius Research een daling met 6,4% voor de uitvoer en met 8,0% voor de invoer.

Bij de vergelijking van de laatste drie maanden met de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, wordt vastgelegd dat het uitvoervolume (-5,9%) minder snel is gedaald dan het invoervolume (-8,7%), wat leidde tot een positief verloop van de dekkingsgraad ten belope van 3,1%.

De ruilvoet daarentegen liep met 2,2% terug, aangezien de eenheidswaarden bij de uitvoer toenamen met 3,6%, en die bij de invoer met 5,9%.

De eerste ramingen voor de handelsbalans van juni 2012 wijzen op een overschot van 0,7 miljard euro. De uitvoer bedraagt 20,5 miljard euro en de invoer 19,9 miljard euro. Dat stemt overeen met een verandering ten opzichte van juni 2011 van +0,6% voor de uitvoer en van -3,6% voor de invoer.

Positief handelssaldo vooral intra-EU gesitueerd

Het aandeel van de handel buiten de EU bleef volgens Belfius Research toenemen in de eerste helft van 2012 langs de zijde van de uitvoer, terwijl er een kleine terugval was langs de zijde van de invoer tegenover 2011.

Langs de uitvoerzijde steeg dit percentage constant van 24,2% in 2007 tot 30,7% in de eerste 6 maanden van 2012 en langs de zijde van de import evolueerden we van 25,1% in 2007 tot 26,2% midden 2011.

Maar het positieve handelssaldo van België tijdens de jongste jaren was hoofdzakelijk intra-EU gesitueerd, want enkel in 2008 en 2009 was er een klein positief extra-EU handelssaldo.

Plaatst men voor elk van de gewesten de uitvoer van goederen tegenover de invoer van goederen dan stelt men voor Vlaanderen nagenoeg een evenwicht vast, terwijl er in Wallonië een duidelijk overschot is en in Brussel een tekort.

De bedragen van de uitvoer en de invoer belopen in mei respectievelijk 20,2 en 20,4 miljard euro. Tegenover het voorgaande jaar betekent dit volgens Belfius Research een daling met 6,4% voor de uitvoer en met 8,0% voor de invoer. Bij de vergelijking van de laatste drie maanden met de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, wordt vastgelegd dat het uitvoervolume (-5,9%) minder snel is gedaald dan het invoervolume (-8,7%), wat leidde tot een positief verloop van de dekkingsgraad ten belope van 3,1%. De ruilvoet daarentegen liep met 2,2% terug, aangezien de eenheidswaarden bij de uitvoer toenamen met 3,6%, en die bij de invoer met 5,9%. De eerste ramingen voor de handelsbalans van juni 2012 wijzen op een overschot van 0,7 miljard euro. De uitvoer bedraagt 20,5 miljard euro en de invoer 19,9 miljard euro. Dat stemt overeen met een verandering ten opzichte van juni 2011 van +0,6% voor de uitvoer en van -3,6% voor de invoer. Positief handelssaldo vooral intra-EU gesitueerdHet aandeel van de handel buiten de EU bleef volgens Belfius Research toenemen in de eerste helft van 2012 langs de zijde van de uitvoer, terwijl er een kleine terugval was langs de zijde van de invoer tegenover 2011. Langs de uitvoerzijde steeg dit percentage constant van 24,2% in 2007 tot 30,7% in de eerste 6 maanden van 2012 en langs de zijde van de import evolueerden we van 25,1% in 2007 tot 26,2% midden 2011. Maar het positieve handelssaldo van België tijdens de jongste jaren was hoofdzakelijk intra-EU gesitueerd, want enkel in 2008 en 2009 was er een klein positief extra-EU handelssaldo. Plaatst men voor elk van de gewesten de uitvoer van goederen tegenover de invoer van goederen dan stelt men voor Vlaanderen nagenoeg een evenwicht vast, terwijl er in Wallonië een duidelijk overschot is en in Brussel een tekort.