Sinds 2016 moet wie een beurstransactie doet via een buitenlandse makelaar, zelf aangifte doen bij de Belgische autoriteiten, om daarna verplicht een beurstaks te betalen. Wanneer de transactie via een binnenlandse beursmakelaar gaat, gebeurt de inhouding van de beurstaks automatisch. Het Belgische Grondwettelijk Hof vroeg het Europees Hof van Justitie of die regeling wel strookt met het vrij verkeer van kapitaal, en of er geen sprake is van een ongeoorloofd verschil in behandeling tussen beursverrichtingen via binnenlandse en buitenlandse maatregelen.

Volgens het EU-Hof is er inderdaad sprake van een verschil in behandeling, maar is dat verschil 'gerechtvaardigd in de strijd tegen belastingontwijking'. Bovendien zijn er volgens het Hof maatregelen genomen om het verschil in behandeling te beperken. Zo kan het bewijs van betaling van de beurstaks gemakkelijk worden geleverd, en kan een buitenlandse makelaar een vertegenwoordiger in België laten erkennen om de beurstaks op die manier automatisch te innen.

De beurstaks moet betaald worden bij de aankoop en verkoop van alle beursproducten. In 2018 werden de tarieven nog opgetrokken van 0,27 naar 0,35 procent in de belangrijkste beleggingscategorieën, met een maximum van 1.600 euro.

Sinds 2016 moet wie een beurstransactie doet via een buitenlandse makelaar, zelf aangifte doen bij de Belgische autoriteiten, om daarna verplicht een beurstaks te betalen. Wanneer de transactie via een binnenlandse beursmakelaar gaat, gebeurt de inhouding van de beurstaks automatisch. Het Belgische Grondwettelijk Hof vroeg het Europees Hof van Justitie of die regeling wel strookt met het vrij verkeer van kapitaal, en of er geen sprake is van een ongeoorloofd verschil in behandeling tussen beursverrichtingen via binnenlandse en buitenlandse maatregelen.Volgens het EU-Hof is er inderdaad sprake van een verschil in behandeling, maar is dat verschil 'gerechtvaardigd in de strijd tegen belastingontwijking'. Bovendien zijn er volgens het Hof maatregelen genomen om het verschil in behandeling te beperken. Zo kan het bewijs van betaling van de beurstaks gemakkelijk worden geleverd, en kan een buitenlandse makelaar een vertegenwoordiger in België laten erkennen om de beurstaks op die manier automatisch te innen.De beurstaks moet betaald worden bij de aankoop en verkoop van alle beursproducten. In 2018 werden de tarieven nog opgetrokken van 0,27 naar 0,35 procent in de belangrijkste beleggingscategorieën, met een maximum van 1.600 euro.