Opvallend is ook de negatieve prestatie van de Belgische indices over de periode van 6 jaar, waarbij we ons duidelijk aan de rand bevinden van de zwakke eurolanden. Maar over de andere periodes, bijvoorbeeld sedert 15/9/2008, behoort België dan weer tot de sterke groep van de Eurolanden.

Dit is opmerkelijk en duidt erop dat de Belgische bankwaarden in vergelijking met andere Europese landen vooral veel verlies hebben geleden in de aanvangsfase van de financiële crisis en zich dus mee in de kern van de risicoposities bevonden, die de aanleiding vormde voor deze diepgravende crisis.

Dit stemt ook overeen met diverse vaststellingen in dit verband. In geen enkel ander land waren de afschrijvingen op de activa van haar systeembanken zo groot als in België.

Dankzij echter de grote spaartegoeden, de verregaande Overheidswaarborgen aan de banksector, de mobilisatie van dit spaargeld in de Crisislening en de proximiteit met Duitsland als groeimotor, kon België zich onttrekken aan de landencrisis die de Zuiderse Eurostaten trof sinds medio 2010 en de beursprestaties in deze regio verregaand vertroebelden.

Deze bemerking wordt het duidelijkst geïllustreerd wanneer we evolutie van de (verwachte) bedrijfsresultaten per aandeel over de laatste 10 jaar van een aantal Europese landen onder de loep nemen.

Opvallend is ook de negatieve prestatie van de Belgische indices over de periode van 6 jaar, waarbij we ons duidelijk aan de rand bevinden van de zwakke eurolanden. Maar over de andere periodes, bijvoorbeeld sedert 15/9/2008, behoort België dan weer tot de sterke groep van de Eurolanden. Dit is opmerkelijk en duidt erop dat de Belgische bankwaarden in vergelijking met andere Europese landen vooral veel verlies hebben geleden in de aanvangsfase van de financiële crisis en zich dus mee in de kern van de risicoposities bevonden, die de aanleiding vormde voor deze diepgravende crisis. Dit stemt ook overeen met diverse vaststellingen in dit verband. In geen enkel ander land waren de afschrijvingen op de activa van haar systeembanken zo groot als in België. Dankzij echter de grote spaartegoeden, de verregaande Overheidswaarborgen aan de banksector, de mobilisatie van dit spaargeld in de Crisislening en de proximiteit met Duitsland als groeimotor, kon België zich onttrekken aan de landencrisis die de Zuiderse Eurostaten trof sinds medio 2010 en de beursprestaties in deze regio verregaand vertroebelden. Deze bemerking wordt het duidelijkst geïllustreerd wanneer we evolutie van de (verwachte) bedrijfsresultaten per aandeel over de laatste 10 jaar van een aantal Europese landen onder de loep nemen.