De Belgische kennis over beleggen is eerder beperkt. Dat blijkt uit een test uitgevoerd door Insites Consulting in samenwerking met Argenta bij 1.005 deelnemers tussen 25 en 65 jaar. Deelnemers ouder dan 35 jaar doen het met een gemiddelde score van 53,5 procent net iets beter dan de jongere beleggers die gemiddeld 50,1 procent halen.

Uit de test blijkt dat hoger opgeleiden,Vlamingen en mannen het er beter vanaf brengen. Daarnaast scoren deelnemers met een hoger gezinsinkomen beter.

82 procent van de parcitipanten kan een correcte omschrijving geven van beleggen. 28 procent van de jongeren denkt wel dat beleggen vooral om risico's draait. 30 procent van de ondervraagden kan correct inschatten welk soort belegging het meest risicovol is.

De deelnemers halen de beste score bij vragen rond terminologie. Zo is 78 procent op de hoogte van wat het betekent om een aandeel te kopen van een bedrijf en 66 procent snapt wat kapitaalfondsen zijn. Volatiliteit klinkt vertrouwd in de oren bij 76 procent van de beleggers. Bij hoger opgeleiden loopt dat percentage op tot 90 procent. Ongeveer de helft weet wat een converteerbare obligatie en een tak 23-levensverzekering is.

Beperkte kennis pensioensparen

Belga
© Belga

Als het op pensioensparen aankomt, kunnen de Belgische beleggers wat bijleren. Slechts 14 procent van de deelnemers kan inschatten wat het betekent om tijdig aan pensioensparen te beginnen.

Uit een test van Argenta enkele maanden geleden bleek dat maar 10 procent van de ondervraagden beseft dat pensioensparen een slimme langetermijnbelegging is.

Van sparen zijn Belgische beleggers beter op de hoogte. 77 procent weet hoe een spaarrekening wordt belast. 74 procent weet welke invloed inflatie heeft op het reëel rendement van een spaarboekje. Daartegenover denkt 9 procent dat iedereen op elk bedrag 25 % roerende voorheffing betaalt en 15 % denkt dat ze belast worden op alles boven de 1.900 euro op de spaarrekening.

De Belgische kennis over beleggen is eerder beperkt. Dat blijkt uit een test uitgevoerd door Insites Consulting in samenwerking met Argenta bij 1.005 deelnemers tussen 25 en 65 jaar. Deelnemers ouder dan 35 jaar doen het met een gemiddelde score van 53,5 procent net iets beter dan de jongere beleggers die gemiddeld 50,1 procent halen. Uit de test blijkt dat hoger opgeleiden,Vlamingen en mannen het er beter vanaf brengen. Daarnaast scoren deelnemers met een hoger gezinsinkomen beter.82 procent van de parcitipanten kan een correcte omschrijving geven van beleggen. 28 procent van de jongeren denkt wel dat beleggen vooral om risico's draait. 30 procent van de ondervraagden kan correct inschatten welk soort belegging het meest risicovol is. De deelnemers halen de beste score bij vragen rond terminologie. Zo is 78 procent op de hoogte van wat het betekent om een aandeel te kopen van een bedrijf en 66 procent snapt wat kapitaalfondsen zijn. Volatiliteit klinkt vertrouwd in de oren bij 76 procent van de beleggers. Bij hoger opgeleiden loopt dat percentage op tot 90 procent. Ongeveer de helft weet wat een converteerbare obligatie en een tak 23-levensverzekering is.Uit een test van Argenta enkele maanden geleden bleek dat maar 10 procent van de ondervraagden beseft dat pensioensparen een slimme langetermijnbelegging is. Van sparen zijn Belgische beleggers beter op de hoogte. 77 procent weet hoe een spaarrekening wordt belast. 74 procent weet welke invloed inflatie heeft op het reëel rendement van een spaarboekje. Daartegenover denkt 9 procent dat iedereen op elk bedrag 25 % roerende voorheffing betaalt en 15 % denkt dat ze belast worden op alles boven de 1.900 euro op de spaarrekening.