Tegelijkertijd zijn er beduidend minder beleggers die vinden dat de toestand is verslechterd: in mei was dat 49%, tegenover 39% in juni.

Als men vraagt naar hun visie op de toekomst van de Belgische economie, ziet men ongeveer hetzelfde verloop: in juni denkt 26% van de ondervraagde beleggers dat de toestand gaat verbeteren, tegenover amper 18% in mei.

Omgekeerd denkt nog maar 31% van de beleggers dat de situatie zal verslechteren, in april was dat nog 36%. Het groeiende vertrouwen van de beleggers mag dan wel bemoedigend zijn, toch liggen de resultaten in juni nog tamelijk ver van de piek in maart.

Jongeren zijn optimistischer

Ten slotte stelt men vast dat de jongeren optimistischer zijn, zowel over het verleden als over de toekomst, en dat de Franstaligen de toestand rooskleuriger inzien dan de Nederlandstaligen.

Zo vindt 7% van de Franstaligen dat de economische toestand de voorbije drie maanden sterk is verbeterd, terwijl dat aan Nederlandstalige kant slechts 1% is.

Voor de beleggingen op de aandelenmarkten is er ook weer meer vertrouwen, hoewel niet altijd in dezelfde mate: 24% van de beleggers is ervan overtuigd dat de aandelenmarkten (fors of matig) zullen verbeteren de komende drie maanden.

Een maand ervoor was dat 19% van de beleggers. 35% van de beleggers meent daarentegen dat de beurzen zullen achteruitgaan, tegenover 42% in mei.

Europa blijft een aandachtspunt voor de beleggers

Op de vraag of ze de Europese actualiteit volgen, antwoordt de overgrote meerderheid van de beleggers bevestigend: 28% van de beleggers volgt de actualiteit op de voet, en dan vooral Franstaligen (39%; tegenover 21% Nederlandstaligen), en 61% van de beleggers volgt ze op iets meer afstand.

Ondanks de spanningen in de eurozone hebben de beleggers nog altijd vertrouwen in de Europese munt. Want mochten ze vandaag in obligaties beleggen, zou 53% dat doen in euro, tegenover 15% in Zwitserse frank en 13% in dollar.

Exotische munten lijken dan weer niet zo in trek bij de beleggers. Ook hier zien we een groot verschil naargelang de taalgroep: Franstaligen lijken conservatiever, aangezien 68% de voorkeur geeft aan de euro, tegenover 42% aan Nederlandstalige kant.

Maar toch denkt 39% van de beleggers dat de euro de komende twaalf maanden verder zal dalen, terwijl 18% net het tegenovergestelde verwacht.

Tegelijkertijd zijn er beduidend minder beleggers die vinden dat de toestand is verslechterd: in mei was dat 49%, tegenover 39% in juni. Als men vraagt naar hun visie op de toekomst van de Belgische economie, ziet men ongeveer hetzelfde verloop: in juni denkt 26% van de ondervraagde beleggers dat de toestand gaat verbeteren, tegenover amper 18% in mei. Omgekeerd denkt nog maar 31% van de beleggers dat de situatie zal verslechteren, in april was dat nog 36%. Het groeiende vertrouwen van de beleggers mag dan wel bemoedigend zijn, toch liggen de resultaten in juni nog tamelijk ver van de piek in maart. Jongeren zijn optimistischer Ten slotte stelt men vast dat de jongeren optimistischer zijn, zowel over het verleden als over de toekomst, en dat de Franstaligen de toestand rooskleuriger inzien dan de Nederlandstaligen. Zo vindt 7% van de Franstaligen dat de economische toestand de voorbije drie maanden sterk is verbeterd, terwijl dat aan Nederlandstalige kant slechts 1% is. Voor de beleggingen op de aandelenmarkten is er ook weer meer vertrouwen, hoewel niet altijd in dezelfde mate: 24% van de beleggers is ervan overtuigd dat de aandelenmarkten (fors of matig) zullen verbeteren de komende drie maanden. Een maand ervoor was dat 19% van de beleggers. 35% van de beleggers meent daarentegen dat de beurzen zullen achteruitgaan, tegenover 42% in mei. Europa blijft een aandachtspunt voor de beleggers Op de vraag of ze de Europese actualiteit volgen, antwoordt de overgrote meerderheid van de beleggers bevestigend: 28% van de beleggers volgt de actualiteit op de voet, en dan vooral Franstaligen (39%; tegenover 21% Nederlandstaligen), en 61% van de beleggers volgt ze op iets meer afstand. Ondanks de spanningen in de eurozone hebben de beleggers nog altijd vertrouwen in de Europese munt. Want mochten ze vandaag in obligaties beleggen, zou 53% dat doen in euro, tegenover 15% in Zwitserse frank en 13% in dollar. Exotische munten lijken dan weer niet zo in trek bij de beleggers. Ook hier zien we een groot verschil naargelang de taalgroep: Franstaligen lijken conservatiever, aangezien 68% de voorkeur geeft aan de euro, tegenover 42% aan Nederlandstalige kant. Maar toch denkt 39% van de beleggers dat de euro de komende twaalf maanden verder zal dalen, terwijl 18% net het tegenovergestelde verwacht.