Europese regels verplichten aanbieders van fondsen om die toe te wijzen aan een van drie categorieën volgens duurzaamheid. De grijze categorie bevat fondsen zonder duurzaamheidskenmerken. De lichtgroene fondsen hebben wel duurzaamheidskenmerken, maar geen duurzaamheidsdoelstellingen. De donkergroene categorie streeft naar een duurzame impact op mens en maatschappij.

Van de 199 miljard euro die eind september in Belgische fondsen ­belegd was, behoorde 104 miljard euro tot de lichtgroene categorie en 8 miljard tot de donkergroene. Het belang van duurzame fondsen steeg in een jaar van 51 naar 56 procent. De grootste instroom ­manifesteert zich in de lichtgroene categorie. De niet-duurzame fondsen zagen in het derde kwartaal van dit jaar een duidelijke uitstroom.

Dat duurzame fondsen een bewuste keuze van de belegger zijn, blijkt ook uit het feit dat de duur­zame fondsen in aantal nog in de minderheid zijn. Amper 32 procent van de Belgische fondsen is lichtgroen of donkergroen, maar ze staan wel voor meer dan de helft van het belegd vermogen in fondsen in.

De FSMA wijst erop dat de gegevens alleen slaan op de Belgische fondsen, maar in ons land worden ook buitenlandse fondsen aangeboden. Volgens cijfers van de fondsenfederatie Beama totaliseerde het belegde vermogen in fondsen in België eind juni 260 miljard euro, wat betekent dat Belgische fondsen met bijna 200 miljard euro ruim driekwart van de fondsenmarkt in ons land vertegenwoordigen.

Europese regels verplichten aanbieders van fondsen om die toe te wijzen aan een van drie categorieën volgens duurzaamheid. De grijze categorie bevat fondsen zonder duurzaamheidskenmerken. De lichtgroene fondsen hebben wel duurzaamheidskenmerken, maar geen duurzaamheidsdoelstellingen. De donkergroene categorie streeft naar een duurzame impact op mens en maatschappij. Van de 199 miljard euro die eind september in Belgische fondsen ­belegd was, behoorde 104 miljard euro tot de lichtgroene categorie en 8 miljard tot de donkergroene. Het belang van duurzame fondsen steeg in een jaar van 51 naar 56 procent. De grootste instroom ­manifesteert zich in de lichtgroene categorie. De niet-duurzame fondsen zagen in het derde kwartaal van dit jaar een duidelijke uitstroom. Dat duurzame fondsen een bewuste keuze van de belegger zijn, blijkt ook uit het feit dat de duur­zame fondsen in aantal nog in de minderheid zijn. Amper 32 procent van de Belgische fondsen is lichtgroen of donkergroen, maar ze staan wel voor meer dan de helft van het belegd vermogen in fondsen in. De FSMA wijst erop dat de gegevens alleen slaan op de Belgische fondsen, maar in ons land worden ook buitenlandse fondsen aangeboden. Volgens cijfers van de fondsenfederatie Beama totaliseerde het belegde vermogen in fondsen in België eind juni 260 miljard euro, wat betekent dat Belgische fondsen met bijna 200 miljard euro ruim driekwart van de fondsenmarkt in ons land vertegenwoordigen.