Dit aspect wordt immers geaccentueerd door het gebruik van de "gezondheidsindex" bij de automatische doorrekening van de ontwikkelingen in het prijspeil in de Belgische lonen.

Deze gezondheidsindex zuivert de prijzen weliswaar voor brandstofprijzen maar niet voor energieprijzen.

Maar vermits deze energieprijzen zeer sterk beïnvloed werden door olieprijzen, werd toch op onrechtstreekse wijze de impact van hogere brandstofprijzen ( en accijnzen) doorgerekend in de lonen.

Vanzelfsprekend creëert dit een manifest nadeel voor Belgische bedrijven die in directe concurrentie staan met Europese bedrijven waar de loonvorming ( via onderhandelingen) eerder gericht is de ontwikkeling van kerninflatie (na uitzuivering van brandstof- en energieprijzen).

Dit aspect wordt immers geaccentueerd door het gebruik van de "gezondheidsindex" bij de automatische doorrekening van de ontwikkelingen in het prijspeil in de Belgische lonen. Deze gezondheidsindex zuivert de prijzen weliswaar voor brandstofprijzen maar niet voor energieprijzen. Maar vermits deze energieprijzen zeer sterk beïnvloed werden door olieprijzen, werd toch op onrechtstreekse wijze de impact van hogere brandstofprijzen ( en accijnzen) doorgerekend in de lonen. Vanzelfsprekend creëert dit een manifest nadeel voor Belgische bedrijven die in directe concurrentie staan met Europese bedrijven waar de loonvorming ( via onderhandelingen) eerder gericht is de ontwikkeling van kerninflatie (na uitzuivering van brandstof- en energieprijzen).