Daarnaast waren de ogen vooral gericht op de bankentest. Die gaf (naar verwachting) aan dat de meerderheid van de banken aan de eisen voldeed, waarbij enerzijds de test een te negatieve economische veronderstelling inhield maar anderzijds geen rekening hield met afschrijving van Griekse schulden.

De Belgische en Nederlandse banken kwamen volgens Theodoor Gilissen Bankiers positief uit de test.

Daarnaast waren de ogen vooral gericht op de bankentest. Die gaf (naar verwachting) aan dat de meerderheid van de banken aan de eisen voldeed, waarbij enerzijds de test een te negatieve economische veronderstelling inhield maar anderzijds geen rekening hield met afschrijving van Griekse schulden. De Belgische en Nederlandse banken kwamen volgens Theodoor Gilissen Bankiers positief uit de test.