Daarnaast zien zij ook het algemene economische klimaat verder verslechteren. Wat hun persoonlijke situatie betreft, verwachten de gezinnen een achteruitgang van hun financiële situatie. Daartegenover wordt het toekomstige spaarvermogen

ietwat gunstiger ingeschat dan een maand geleden.

Koopkracht kan met 1% afnemen

De constante daling van het consumentenvertrouwen sinds midden 2011 is volgens Belfius Bank Research wellicht de voornaamste reden voor de matige groei van de particuliere consumptie in dat jaar (+0,8%). Gezien de verdere afname van het vertrouwen begin 2012 verwacht de NBB dat de particuliere consumptie in 2012 -0,1% lager zou liggen dan in het voorgaande jaar (waar ze tot voor kort nog rekende op +0,2%).

Volgens het Planbureau zou de koopkracht in 2012 afnemen (-1%), gelet op de zwakke conjunctuur, de toegenomen werkloosheid en de recente begrotingsmaatregelen. De daling van de particuliere consumptie zou echter beperkt blijven doordat de inkomensdaling opgevangen wordt door een terugval van de spaarquote.

Daarnaast zien zij ook het algemene economische klimaat verder verslechteren. Wat hun persoonlijke situatie betreft, verwachten de gezinnen een achteruitgang van hun financiële situatie. Daartegenover wordt het toekomstige spaarvermogen ietwat gunstiger ingeschat dan een maand geleden. Koopkracht kan met 1% afnemen De constante daling van het consumentenvertrouwen sinds midden 2011 is volgens Belfius Bank Research wellicht de voornaamste reden voor de matige groei van de particuliere consumptie in dat jaar (+0,8%). Gezien de verdere afname van het vertrouwen begin 2012 verwacht de NBB dat de particuliere consumptie in 2012 -0,1% lager zou liggen dan in het voorgaande jaar (waar ze tot voor kort nog rekende op +0,2%). Volgens het Planbureau zou de koopkracht in 2012 afnemen (-1%), gelet op de zwakke conjunctuur, de toegenomen werkloosheid en de recente begrotingsmaatregelen. De daling van de particuliere consumptie zou echter beperkt blijven doordat de inkomensdaling opgevangen wordt door een terugval van de spaarquote.