Vooral de vrees voor een stijgende werkloosheid weegt almaar meer op het gemoed, maar ook de vooruitzichten ten aanzien van het globale economische verloop zijn in toegenomen mate verslechterd.

Op persoonlijk gebied hebben de gezinnen hun verwachtingen met betrekking tot hun financiële situatie opnieuw licht neerwaarts bijgesteld.

Daartegenover beoordeelden ze hun toekomstige spaarmogelijkheden ietwat minder negatief dan de vorige maand. Ook inzake consumentenvertrouwen zijn regionale gegevens beschikbaar.

Traditioneel ligt het vertrouwen van de consumenten hoger in Vlaanderen dan in de andere gewesten, maar voor het overige zijn de basistendensen gelijkaardig.

Consumptie houdt stand ten koste van het sparen

Het verloop van de bruto spaarquote vloeit volgens Belfius Research voort uit dat van het bruto beschikbaar inkomen en van de consumptieve bestedingen van de huishoudens.

In het eerste kwartaal van 2012 is het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bruto beschikbaar inkomen met 0,2% gekrompen.

De bezoldigingen zijn weliswaar met 0,5% gestegen, maar het beschikbaar inkomen heeft geleden onder het verloop van de directe belastingen ten gevolge van de vertraging in de terugbetalingen aan de personenbelasting die in de tweede helft van 2011 aanzienlijk waren.

Ondanks hun dalend bruto beschikbaar inkomen hebben de huishoudens hun consumptieve bestedingen in lopende prijzen vrij sterk verhoogd (+1,4%, tegen +0,5% in het voorgaande kwartaal).

De spaarquote is dan ook gedaald in het eerste kwartaal tot
13,8% na een stijging in de tweede helft van 2011. Voor de overheidsconsumptie in 2012 wordt een groei vooropgezet van 1,1% door het Federaal Planbureau (FPB) en 0,4% door de NBB.

Vooral de vrees voor een stijgende werkloosheid weegt almaar meer op het gemoed, maar ook de vooruitzichten ten aanzien van het globale economische verloop zijn in toegenomen mate verslechterd. Op persoonlijk gebied hebben de gezinnen hun verwachtingen met betrekking tot hun financiële situatie opnieuw licht neerwaarts bijgesteld. Daartegenover beoordeelden ze hun toekomstige spaarmogelijkheden ietwat minder negatief dan de vorige maand. Ook inzake consumentenvertrouwen zijn regionale gegevens beschikbaar. Traditioneel ligt het vertrouwen van de consumenten hoger in Vlaanderen dan in de andere gewesten, maar voor het overige zijn de basistendensen gelijkaardig. Consumptie houdt stand ten koste van het sparen Het verloop van de bruto spaarquote vloeit volgens Belfius Research voort uit dat van het bruto beschikbaar inkomen en van de consumptieve bestedingen van de huishoudens. In het eerste kwartaal van 2012 is het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bruto beschikbaar inkomen met 0,2% gekrompen. De bezoldigingen zijn weliswaar met 0,5% gestegen, maar het beschikbaar inkomen heeft geleden onder het verloop van de directe belastingen ten gevolge van de vertraging in de terugbetalingen aan de personenbelasting die in de tweede helft van 2011 aanzienlijk waren.Ondanks hun dalend bruto beschikbaar inkomen hebben de huishoudens hun consumptieve bestedingen in lopende prijzen vrij sterk verhoogd (+1,4%, tegen +0,5% in het voorgaande kwartaal). De spaarquote is dan ook gedaald in het eerste kwartaal tot 13,8% na een stijging in de tweede helft van 2011. Voor de overheidsconsumptie in 2012 wordt een groei vooropgezet van 1,1% door het Federaal Planbureau (FPB) en 0,4% door de NBB.