In het derde kwartaal van 2011 was de groei tegenover het voorgaande kwartaal voor België -0,1% terwijl het gemiddelde voor de eurozone +0,1% beliep. In het vierde kwartaal was de groei in België met -0,1% iets beter dan het gemiddelde van -0,3% voor de eurozone, maar dus opnieuw negatief, zodat de Belgische economie volgens de gebruikelijke definitie (twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei op kwartaalbasis) in een (milde) recessie was terecht gekomen.

Groei zal uiterst bescheiden blijven

De kwartaalgroei van de Belgische economie zou in 2012 uiterst bescheiden blijven, dit tegen de achtergrond van een Europese conjunctuur die slechts geleidelijk herneemt en van de reeds genomen besparingsmaatregelen van de federale overheid.

De economische activiteit zou zich stabiliseren in het eerste kwartaal en vervolgens een lichte, uitvoergeleide groei laten optekenen (tot 0,2% in het vierde kwartaal). Op jaarbasis blijft de economische groei in 2012 beperkt tot 0,1% volgens het Planbureau en zou deze zelfs licht negatief zijn volgens de NBB (-0,1%).

In het derde kwartaal van 2011 was de groei tegenover het voorgaande kwartaal voor België -0,1% terwijl het gemiddelde voor de eurozone +0,1% beliep. In het vierde kwartaal was de groei in België met -0,1% iets beter dan het gemiddelde van -0,3% voor de eurozone, maar dus opnieuw negatief, zodat de Belgische economie volgens de gebruikelijke definitie (twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei op kwartaalbasis) in een (milde) recessie was terecht gekomen.Groei zal uiterst bescheiden blijven De kwartaalgroei van de Belgische economie zou in 2012 uiterst bescheiden blijven, dit tegen de achtergrond van een Europese conjunctuur die slechts geleidelijk herneemt en van de reeds genomen besparingsmaatregelen van de federale overheid. De economische activiteit zou zich stabiliseren in het eerste kwartaal en vervolgens een lichte, uitvoergeleide groei laten optekenen (tot 0,2% in het vierde kwartaal). Op jaarbasis blijft de economische groei in 2012 beperkt tot 0,1% volgens het Planbureau en zou deze zelfs licht negatief zijn volgens de NBB (-0,1%).