Met een groeicijfer van +1,3% in het eerste kwartaal (tegenover het voorgaande op jaarbasis) volgde ons land koplopers Duitsland (2,1%), Finland (4,6%) en Oostenrijk (4,8%).

Herziene bbp-cijfers voor de tweede helft van 2011 leren bovendien dat de eerder veronderstelde recessie in België niet plaatsvond. In de groep van 'oude' lidstaten kon ook Frankrijk in het eerste kwartaal nog een positief cijfer boeken (+0,1%).

De prestatie van de vermelde landen steekt schril af tegen de recessie die de andere lidstaten, inclusief Nederland, doormaken. De aanhoudende tweedeling in de eurozone komt ook in de werkloosheidscijfers fors tot uiting.

Werkloosheidsgraad vertoont stijgende trend

Behalve in Ierland nam de (geharmoniseerde en seizoensgezuiverde) werkloosheidsgraad in de recessielanden tussen begin of het laagtepunt in 2011 en maart 2012 met 1 (Nederland) à 7 procentpunten (Griekenland) toe.

Elders, ook in België, bedroeg die toename minder dan een half procentpunt. Voor de gehele EMU bereikte de werkloosheidsgraad in maart 10,9%, het hoogste peil sinds de invoering van de euro in 1999.

Soevereine schuldencrisis blijft als zwaard van Damocles boven EMU-economie hangen

Intussen blijft de soevereine schuldencrisis als een zwaard van Damocles boven de EMU-economie hangen. Na de langetermijnherfinancieringsoperaties (LTRO's) van de ECB in december en februari leek het er even op dat de centrale bank voldoende liquiditeiten in de financiële markt had gepompt om de onzekerheid voor enige tijd weg te nemen en de noodzakelijke tijd te verschaffen voor de structurele hervormingen van de publieke financiën.

De crisis verdween toen enigszins naar de achtergrond, wat de meevallende groeicijfers voor het eerste kwartaal in de kopgroeplanden mee verklaart.

Het verdovende effect van de LTRO's bleek echter van korte duur. Met de opflakkerende bankenproblemen in Spanje en de speculaties over een Griekse exit uit de eurozone barstte de crisis de voorbije weken weer in alle hevigheid los. In lijn daarmee gingen ook de vertrouwensindicatoren in de EMU opnieuw lager. In

België zakte de NBB-indicator in mei voor de derde maal op rij. Daarmee is de verbetering die eind 2011 en begin dit jaar vorm begon te krijgen, bijna terug teniet gedaan.

Met een groeicijfer van +1,3% in het eerste kwartaal (tegenover het voorgaande op jaarbasis) volgde ons land koplopers Duitsland (2,1%), Finland (4,6%) en Oostenrijk (4,8%). Herziene bbp-cijfers voor de tweede helft van 2011 leren bovendien dat de eerder veronderstelde recessie in België niet plaatsvond. In de groep van 'oude' lidstaten kon ook Frankrijk in het eerste kwartaal nog een positief cijfer boeken (+0,1%). De prestatie van de vermelde landen steekt schril af tegen de recessie die de andere lidstaten, inclusief Nederland, doormaken. De aanhoudende tweedeling in de eurozone komt ook in de werkloosheidscijfers fors tot uiting. Werkloosheidsgraad vertoont stijgende trend Behalve in Ierland nam de (geharmoniseerde en seizoensgezuiverde) werkloosheidsgraad in de recessielanden tussen begin of het laagtepunt in 2011 en maart 2012 met 1 (Nederland) à 7 procentpunten (Griekenland) toe. Elders, ook in België, bedroeg die toename minder dan een half procentpunt. Voor de gehele EMU bereikte de werkloosheidsgraad in maart 10,9%, het hoogste peil sinds de invoering van de euro in 1999.Soevereine schuldencrisis blijft als zwaard van Damocles boven EMU-economie hangen Intussen blijft de soevereine schuldencrisis als een zwaard van Damocles boven de EMU-economie hangen. Na de langetermijnherfinancieringsoperaties (LTRO's) van de ECB in december en februari leek het er even op dat de centrale bank voldoende liquiditeiten in de financiële markt had gepompt om de onzekerheid voor enige tijd weg te nemen en de noodzakelijke tijd te verschaffen voor de structurele hervormingen van de publieke financiën. De crisis verdween toen enigszins naar de achtergrond, wat de meevallende groeicijfers voor het eerste kwartaal in de kopgroeplanden mee verklaart. Het verdovende effect van de LTRO's bleek echter van korte duur. Met de opflakkerende bankenproblemen in Spanje en de speculaties over een Griekse exit uit de eurozone barstte de crisis de voorbije weken weer in alle hevigheid los. In lijn daarmee gingen ook de vertrouwensindicatoren in de EMU opnieuw lager. In België zakte de NBB-indicator in mei voor de derde maal op rij. Daarmee is de verbetering die eind 2011 en begin dit jaar vorm begon te krijgen, bijna terug teniet gedaan.