In alle bedrijfstakken gaf de toegevoegde waarde een stagnatie te zien: vergeleken met het voorgaande kwartaal was de groei nihil in de industrie en de diensten en amper positief in de bouwnijverheid (+0,1 %).

De consumptieve bestedingen van de huishoudens herstelden zich licht (+0,1 %), terwijl hun investeringen in woongebouwen 1 % lager uitvielen.

De overheidsuitgaven namen in beperkte mate toe voor de consumptie (+0,1 %) en meer uitgesproken voor de investeringen (+1,7 %).

De ondernemingen, van hun kant, hebben net als in het voorgaande kwartaal hun bruto-investeringen in vaste activa verminderd (-0,3 %) en hun voorraden aangesproken, zodat de voorraadwijziging negatief (-0,2 %) bijdroeg tot de bbp-groei. In totaal daalde de binnenlandse vraag (met inbegrip van de voorraadwijzigingen) met 0,2 %.

Die daling werd gecompenseerd door een stijging van de buitenlandse vraag. De uitvoer van goederen en diensten vertoonde

weer een licht positieve groei (+0,3 %), na een afname tijdens het tweede kwartaal.

De invoer stagneerde (0 %) wegens de zwakke binnenlandse bestedingen. Als gevolg daarvan leverde het uitvoersaldo een positieve bijdrage van 0,2 % tot de bbp-groei.

In het tweede kwartaal van 2012 was het bbp met 0,5 % gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en met 0,3 % ten opzichte van de overeenstemmende periode van 2011. In het eerste trimester van 2012 beliep de groei +0,2% op kwartaalbasis en +0,4% op jaarbasis.

Hoewel de Belgische economie ontsnapte aan de gebruikelijke definitie van een recessie (twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei op kwartaalbasis), valt volgens Belfius Research toch te vrezen dat het nu heel moeilijk is geworden om voor het geheel van 2012 nog een positieve groei te behalen.

De meeste economische indicatoren die recent vrijkwamen doen immers vermoeden dat ook in het vierde kwartaal groei afwezig bleef.

Sentimentindicatoren wijzen op overdreven wantrouwen bij consumenten

De conjunctuurbarometer van de NBB heeft zich in november gestabiliseerd, gaande van -13,5 punten in oktober tot -13,4 punten in november.

In de verwerkende nijverheid is volgens Belfius Research het ondernemersvertrouwen opnieuw licht afgebrokkeld.

Het peil van de voorraden werd hoger beoordeeld dan de voorgaande maand. Voorts verwachten de ondernemers voor de volgende drie maanden een afname van de vraag en een inkrimping van hun personeelsbestand.

In alle bedrijfstakken gaf de toegevoegde waarde een stagnatie te zien: vergeleken met het voorgaande kwartaal was de groei nihil in de industrie en de diensten en amper positief in de bouwnijverheid (+0,1 %). De consumptieve bestedingen van de huishoudens herstelden zich licht (+0,1 %), terwijl hun investeringen in woongebouwen 1 % lager uitvielen. De overheidsuitgaven namen in beperkte mate toe voor de consumptie (+0,1 %) en meer uitgesproken voor de investeringen (+1,7 %). De ondernemingen, van hun kant, hebben net als in het voorgaande kwartaal hun bruto-investeringen in vaste activa verminderd (-0,3 %) en hun voorraden aangesproken, zodat de voorraadwijziging negatief (-0,2 %) bijdroeg tot de bbp-groei. In totaal daalde de binnenlandse vraag (met inbegrip van de voorraadwijzigingen) met 0,2 %. Die daling werd gecompenseerd door een stijging van de buitenlandse vraag. De uitvoer van goederen en diensten vertoonde weer een licht positieve groei (+0,3 %), na een afname tijdens het tweede kwartaal. De invoer stagneerde (0 %) wegens de zwakke binnenlandse bestedingen. Als gevolg daarvan leverde het uitvoersaldo een positieve bijdrage van 0,2 % tot de bbp-groei. In het tweede kwartaal van 2012 was het bbp met 0,5 % gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en met 0,3 % ten opzichte van de overeenstemmende periode van 2011. In het eerste trimester van 2012 beliep de groei +0,2% op kwartaalbasis en +0,4% op jaarbasis. Hoewel de Belgische economie ontsnapte aan de gebruikelijke definitie van een recessie (twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei op kwartaalbasis), valt volgens Belfius Research toch te vrezen dat het nu heel moeilijk is geworden om voor het geheel van 2012 nog een positieve groei te behalen. De meeste economische indicatoren die recent vrijkwamen doen immers vermoeden dat ook in het vierde kwartaal groei afwezig bleef. Sentimentindicatoren wijzen op overdreven wantrouwen bij consumenten De conjunctuurbarometer van de NBB heeft zich in november gestabiliseerd, gaande van -13,5 punten in oktober tot -13,4 punten in november. In de verwerkende nijverheid is volgens Belfius Research het ondernemersvertrouwen opnieuw licht afgebrokkeld. Het peil van de voorraden werd hoger beoordeeld dan de voorgaande maand. Voorts verwachten de ondernemers voor de volgende drie maanden een afname van de vraag en een inkrimping van hun personeelsbestand.