Tegen de achtergrond van de zware belastingdruk valt die achterstand moeilijk te verantwoorden.

Binnen het Belgische pensioenstelsel is er ruimte voor een versterking van de kapitalisatiefinanciering. Die is minder kwetsbaar voor de onvermijdelijke demografische schok en biedt de mogelijkheid om in te spelen op economische groei in andere delen van de wereld.

De verschuiving van het fiscale voordeel van het spaarboekje naar het pensioensparen is in die context een voor de hand liggende maatregel, die de overheid bovendien niets kost.

Tegen de achtergrond van de zware belastingdruk valt die achterstand moeilijk te verantwoorden. Binnen het Belgische pensioenstelsel is er ruimte voor een versterking van de kapitalisatiefinanciering. Die is minder kwetsbaar voor de onvermijdelijke demografische schok en biedt de mogelijkheid om in te spelen op economische groei in andere delen van de wereld. De verschuiving van het fiscale voordeel van het spaarboekje naar het pensioensparen is in die context een voor de hand liggende maatregel, die de overheid bovendien niets kost.