Normaal gezien zijn er vier uitgiftes van staatsbons per jaar (maart, juni, september, december), maar door de lage opbrengsten voor de schatkist werd dit tempo de voorbije jaren niet volgehouden. De rente blijft laag en dus zal er in 2020 geen enkele staatsbon worden uitgegeven, zo werd dinsdag aangekondigd.

In totaal verwacht het Agentschap voor de Schuld volgend jaar 31,46 miljard euro te moeten herfinancieren. Dat is 4,21 miljard euro minder dan het uiteindelijke bedrag in 2019. De overgrote meerderheid van de financiering (28 miljard) zal gebeuren via de uitgifte van obligaties (OLO's).

De netto financieringsbehoefte zou volgend jaar 9,6 miljard euro bedragen, maar dit cijfer kan nog wijzigen indien er een regering wordt gevormd die een nieuwe begroting opstelt, aldus het Agentschap.

Normaal gezien zijn er vier uitgiftes van staatsbons per jaar (maart, juni, september, december), maar door de lage opbrengsten voor de schatkist werd dit tempo de voorbije jaren niet volgehouden. De rente blijft laag en dus zal er in 2020 geen enkele staatsbon worden uitgegeven, zo werd dinsdag aangekondigd.In totaal verwacht het Agentschap voor de Schuld volgend jaar 31,46 miljard euro te moeten herfinancieren. Dat is 4,21 miljard euro minder dan het uiteindelijke bedrag in 2019. De overgrote meerderheid van de financiering (28 miljard) zal gebeuren via de uitgifte van obligaties (OLO's).De netto financieringsbehoefte zou volgend jaar 9,6 miljard euro bedragen, maar dit cijfer kan nog wijzigen indien er een regering wordt gevormd die een nieuwe begroting opstelt, aldus het Agentschap.