Bij de geënquêteerden die al met pensioen waren, bleek 60 jaar de mediaanleeftijd waarop de loopbaan beëindigd werd. Maar bij de actieve personen die aan het onderzoek deelnamen, steeg de mediaanleeftijd waarop ze denken met pensioen te gaan naar 65 jaar.

België is op dit vlak geen uitzondering. Ook in de andere Europese landen blijkt de actieve bevolking te verwachten gemiddeld 5 jaar later met pensioen te gaan dan de huidige generatie van gepensioneerden.

Spanje, Luxemburg en Oostenrijk scoren het best wat betreft verhouding inkomen actieve jaren/pensioen

Een kleine meerderheid van de gepensioneerde Belgen vindt dat hij een voldoende comfortabel inkomen heeft. Daarmee behoort België echter niet tot de meest comfortabele landen voor de gepensioneerden. Op dit ogenblik blijkt dat merkwaardig genoeg Spanje te zijn.

Ook in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk maken gepensioneerden zich weinig zorgen over hun inkomen. "Deze antwoorden zijn gecorreleerd met de vervangingsratio's. Daaruit blijkt dat het huidige inkomen van de gepensioneerden in verhouding tot hun inkomen tijdens de laatste vijf actieve jaren het hoogst ligt in Spanje, Luxemburg en Oostenrijk," verklaart Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.

Bij de geënquêteerden die al met pensioen waren, bleek 60 jaar de mediaanleeftijd waarop de loopbaan beëindigd werd. Maar bij de actieve personen die aan het onderzoek deelnamen, steeg de mediaanleeftijd waarop ze denken met pensioen te gaan naar 65 jaar. België is op dit vlak geen uitzondering. Ook in de andere Europese landen blijkt de actieve bevolking te verwachten gemiddeld 5 jaar later met pensioen te gaan dan de huidige generatie van gepensioneerden. Spanje, Luxemburg en Oostenrijk scoren het best wat betreft verhouding inkomen actieve jaren/pensioen Een kleine meerderheid van de gepensioneerde Belgen vindt dat hij een voldoende comfortabel inkomen heeft. Daarmee behoort België echter niet tot de meest comfortabele landen voor de gepensioneerden. Op dit ogenblik blijkt dat merkwaardig genoeg Spanje te zijn. Ook in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk maken gepensioneerden zich weinig zorgen over hun inkomen. "Deze antwoorden zijn gecorreleerd met de vervangingsratio's. Daaruit blijkt dat het huidige inkomen van de gepensioneerden in verhouding tot hun inkomen tijdens de laatste vijf actieve jaren het hoogst ligt in Spanje, Luxemburg en Oostenrijk," verklaart Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België.