In deze enquête werd gevraagd na hoeveel tijd het rendabeler werd om een goed te kopen in plaats van te huren. De meeste Belgische respondenten denken dat de verrichting rendabel is vóór het vijfde jaar.

Dat hangt uiteraard af van verschillende parameters: de kosten voor de aankoop, het behoud (onroerende voorheffing) en het onderhoud voor de eigenaar; de rentetarieven voor de huurder (in de veronderstelling dat de huurder een goed huurt van dezelfde waarde en de rest van het budget dat overeenstemt met de maandsom van de koper op een spaarboekje zet) en ook voor de eigenaar (die moest lenen).

Als de waarde van al die parameters gelijk blijft, is het prijsverloop (en dus de meerwaarde) bepalend voor de lengte van de periode waarna de belegging rendabel wordt.

Nemen we een goed van 127.500 euro, waarvoor 150.000 euro wordt betaald (inclusief alle kosten) en voor 600 euro wordt verhuurd. De periode waarna de belegging rendabel wordt, is alleen korter dan vijf jaar als de prijzen met 5% per jaar toenemen (3,5 jaar).

De periode is iets langer als de prijzen met 2% per jaar toenemen en langer dan 7 jaar bij stagnerende prijzen. Aangezien de Belgen optimistisch zijn over de prijzen is het normaal dat ze denken dat hun belegging snel rendabel zal zijn waardoor ze geen fervent voorstander zijn van huren.

In Europa stellen we overigens vast dat de landen waar de gezinnen liever huren, scherpe correcties op de vastgoedmarkt werden opgetekend.

In dat verband toont een recente studie van ING België aan dat er voor de Belgische vastgoedmarkt de komende jaren risico's op een correctie zijn.

En ook al zit er nog geen ramp zoals in Spanje aan te komen, toch zijn er factoren die doen vermoeden dat de periode waarna kopen interessanter is dan huren, de komende jaren wel eens langer zou kunnen worden!.

In deze enquête werd gevraagd na hoeveel tijd het rendabeler werd om een goed te kopen in plaats van te huren. De meeste Belgische respondenten denken dat de verrichting rendabel is vóór het vijfde jaar. Dat hangt uiteraard af van verschillende parameters: de kosten voor de aankoop, het behoud (onroerende voorheffing) en het onderhoud voor de eigenaar; de rentetarieven voor de huurder (in de veronderstelling dat de huurder een goed huurt van dezelfde waarde en de rest van het budget dat overeenstemt met de maandsom van de koper op een spaarboekje zet) en ook voor de eigenaar (die moest lenen). Als de waarde van al die parameters gelijk blijft, is het prijsverloop (en dus de meerwaarde) bepalend voor de lengte van de periode waarna de belegging rendabel wordt. Nemen we een goed van 127.500 euro, waarvoor 150.000 euro wordt betaald (inclusief alle kosten) en voor 600 euro wordt verhuurd. De periode waarna de belegging rendabel wordt, is alleen korter dan vijf jaar als de prijzen met 5% per jaar toenemen (3,5 jaar). De periode is iets langer als de prijzen met 2% per jaar toenemen en langer dan 7 jaar bij stagnerende prijzen. Aangezien de Belgen optimistisch zijn over de prijzen is het normaal dat ze denken dat hun belegging snel rendabel zal zijn waardoor ze geen fervent voorstander zijn van huren. In Europa stellen we overigens vast dat de landen waar de gezinnen liever huren, scherpe correcties op de vastgoedmarkt werden opgetekend. In dat verband toont een recente studie van ING België aan dat er voor de Belgische vastgoedmarkt de komende jaren risico's op een correctie zijn. En ook al zit er nog geen ramp zoals in Spanje aan te komen, toch zijn er factoren die doen vermoeden dat de periode waarna kopen interessanter is dan huren, de komende jaren wel eens langer zou kunnen worden!.