"De jongste maanden zijn de olieprijzen weinig gewijzigd en we verwachten een algemene stabilisering van de energieprijzen. Bij de start van 2013 lagen de energieprijzen ongeveer op het gemiddelde niveau van 2012. Hoewel de gebruikelijke risico's rond de politieke situatie in het Midden-Oosten van kracht blijven, wijzen de huidige macro-economische vooruitzichten erop dat

de energieprijzen gedurende het grootste deel van 2013 vrij stabiel zouden moeten blijven," aldus Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Petercam.

Op basis van de recentste gegevens uit de huishoudbudgetenquête van het NIS en in de veronderstelling dat het energieverbruik de jongste jaren ongewijzigd is gebleven, berekende Petercam dat de totale jaarlijkse energiefactuur voor het gemiddelde Belgische gezin steeg van 2.270 euro in 2000 tot 3.695 euro in 2012.

Als de energieprijzen in België in 2013 stabiliseren op het huidige niveau en in de veronderstelling dat het energieverbruik ongewijzigd blijft, zal de totale energiefactuur van het gemiddelde Belgische gezin in 2013 uitkomen op 3.684 euro. Daarmee vertegenwoordigt de energiefactuur dit jaar nog altijd 8,6% van het gemiddelde gezinsinkomen.

"De jongste maanden zijn de olieprijzen weinig gewijzigd en we verwachten een algemene stabilisering van de energieprijzen. Bij de start van 2013 lagen de energieprijzen ongeveer op het gemiddelde niveau van 2012. Hoewel de gebruikelijke risico's rond de politieke situatie in het Midden-Oosten van kracht blijven, wijzen de huidige macro-economische vooruitzichten erop dat de energieprijzen gedurende het grootste deel van 2013 vrij stabiel zouden moeten blijven," aldus Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Petercam. Op basis van de recentste gegevens uit de huishoudbudgetenquête van het NIS en in de veronderstelling dat het energieverbruik de jongste jaren ongewijzigd is gebleven, berekende Petercam dat de totale jaarlijkse energiefactuur voor het gemiddelde Belgische gezin steeg van 2.270 euro in 2000 tot 3.695 euro in 2012. Als de energieprijzen in België in 2013 stabiliseren op het huidige niveau en in de veronderstelling dat het energieverbruik ongewijzigd blijft, zal de totale energiefactuur van het gemiddelde Belgische gezin in 2013 uitkomen op 3.684 euro. Daarmee vertegenwoordigt de energiefactuur dit jaar nog altijd 8,6% van het gemiddelde gezinsinkomen.