Belgacom genereerde in het eerste kwartaal van 2014 1.480 miljoen EUR opbrengsten, d.w.z. -6,6% op jaarbasis. Zoals verwacht vielen de opbrengsten van Belgacom International Carrier Services, BICS, fors lager uit dan over de vergelijkbare periode in 2013.

Exclusief BICS lagen de opbrengsten uit de kernactiviteiten van Belgacom 3,9% lager dan vorig jaar, of 3% lager indien men geen rekening houdt met de meerwaarde van 11 miljoen EUR die in het eerste kwartaal van 2013 werd gerealiseerd.

Belgacom genereerde in het eerste kwartaal van 2014 1.480 miljoen EUR opbrengsten, d.w.z. -6,6% op jaarbasis. Zoals verwacht vielen de opbrengsten van Belgacom International Carrier Services, BICS, fors lager uit dan over de vergelijkbare periode in 2013. Exclusief BICS lagen de opbrengsten uit de kernactiviteiten van Belgacom 3,9% lager dan vorig jaar, of 3% lager indien men geen rekening houdt met de meerwaarde van 11 miljoen EUR die in het eerste kwartaal van 2013 werd gerealiseerd.