Maar de betaalbaarheid ervan zal wellicht bemoeilijkt worden door een economisch gegeven: de huidige en verwachte economische groei is zwakker dan in de voorbije decennia.

Daarom stellen bepaalde politici en actoren in het middenveld hervormingen voor aan het pensioenstelsel, zoals de verhoging van de effectieve en wettelijke pensioenleeftijd of de verlenging van de gemiddelde loopbaan.

Maar is de Belg er in de voorbije jaren ook van overtuigd geraakt dat hij langer zal moeten werken? En hoe staat hij hier tegenover? In de laatste Economic.Poll@ING werden ongeveer 10.000 ING-klanten bevraagd naar hun eigen verwachte pensioenleeftijd. Daarnaast werd gepeild naar hoe lang men bereid is te werken voor een volledig pensioen.

Eerst en vooral lijken steeds meer Belgen ervan overtuigd dat hun pensioenleeftijd omhoog zal gaan. In een bevraging in maart 2012, vlak na de pensioenhervorming van de regering Di Rupo, dacht nog 43% van de Belgen vóór hun 62 jaar op pensioen te gaan, en 25% om na 65 jaar af te zwaaien.

In de peiling van januari dit jaar dacht nog maar 33% vóór 62 jaar te zullen stoppen. Dit is opmerkelijk, gezien de huidige effectieve pensioenleeftijd 59,6 jaar bedraagt. Het aantal respondenten die verwachten pas na 65 op pensioen te zullen gaan, loopt nu op tot 35%.

Daarnaast werd gevraagd hoe lang men bereid is te werken om te kunnen genieten van een volledig pensioen. Ondanks het feit dat men in België pas van een volledig pensioen kan genieten na 45 jaar dienst, is slechts 15% bereid om zo lang te werken. Zes op tien respondenten vinden een loopbaan van minder dan 42 jaar voldoende.

Maar de betaalbaarheid ervan zal wellicht bemoeilijkt worden door een economisch gegeven: de huidige en verwachte economische groei is zwakker dan in de voorbije decennia. Daarom stellen bepaalde politici en actoren in het middenveld hervormingen voor aan het pensioenstelsel, zoals de verhoging van de effectieve en wettelijke pensioenleeftijd of de verlenging van de gemiddelde loopbaan. Maar is de Belg er in de voorbije jaren ook van overtuigd geraakt dat hij langer zal moeten werken? En hoe staat hij hier tegenover? In de laatste Economic.Poll@ING werden ongeveer 10.000 ING-klanten bevraagd naar hun eigen verwachte pensioenleeftijd. Daarnaast werd gepeild naar hoe lang men bereid is te werken voor een volledig pensioen. Eerst en vooral lijken steeds meer Belgen ervan overtuigd dat hun pensioenleeftijd omhoog zal gaan. In een bevraging in maart 2012, vlak na de pensioenhervorming van de regering Di Rupo, dacht nog 43% van de Belgen vóór hun 62 jaar op pensioen te gaan, en 25% om na 65 jaar af te zwaaien. In de peiling van januari dit jaar dacht nog maar 33% vóór 62 jaar te zullen stoppen. Dit is opmerkelijk, gezien de huidige effectieve pensioenleeftijd 59,6 jaar bedraagt. Het aantal respondenten die verwachten pas na 65 op pensioen te zullen gaan, loopt nu op tot 35%. Daarnaast werd gevraagd hoe lang men bereid is te werken om te kunnen genieten van een volledig pensioen. Ondanks het feit dat men in België pas van een volledig pensioen kan genieten na 45 jaar dienst, is slechts 15% bereid om zo lang te werken. Zes op tien respondenten vinden een loopbaan van minder dan 42 jaar voldoende.