Om ervoor te zorgen dat de woning geen molensteen rond de hals wordt, adviseert Immotheker om bij de aankoop van een woning en de budgettering ervan ook rekening te houden met de (verhoogde) woonlasten als eigenaar (onderhoud, herstellingen, toename energiekosten enz...), de meerkost voor kinderen, het eventueel minder gaan werken enz... +

Eigen inbreng bij singles met 30% gestegen

Vooral bij singles die een eerste woning kopen, steeg de eigen inbreng in de woonlening fors. Hun eigen aandeel steeg met 20.000 euro (van 67.000 naar 87.924) tegenover vorig jaar.

Hiermee bedraagt hun eigen investering ruim 40% (tegenover 35% in 2011). Een verrassende vaststelling is dat startende koppels het afgelopen jaar voor het eerst minder eigen middelen in hun woning inbrachten dan singles, 75.000 euro bij koppels tegenover 87.924 bij singles.

Single kan niet nog "meer" lenen

Singles die een eerste woning aankopen lenen nog 59% van hun totale projectkost, waar dit aandeel bij koppels 73% bedraagt. De totale projectkost steeg bij singles sinds 2007 tot 2012 met ongeveer 20%.

Het gemiddeld maandloon steeg in dezelfde periode met ongeveer 10%. Het leenbedrag steeg in dezelfde periode met 5%. De leenlast bedraagt in 2012 ongeveer 35% van het maandinkomen (maadlast705euro/2035euro inkomen). De single heeft dan een restinkomen van ongeveer 1.285 euro.

Wat kan een starter kopen in welke regio?

Het economisch klimaat maakt het voor starters moeilijk om hun woondroom tastbaar te maken. Immotheker lanceert een eenvoudige rekenmodule waarmee deze starter zich in eerste lijn beter kan oriënteren op de woningmarkt.

Met een simulatiemodel kan hij, in slechts één minuut zijn maximale aankoopbudget berekenen en zijn koopkracht in een bepaalde regio onderzoeken.

Tegelijkertijd ziet hij hoeveel procent van de te koop staande woningen voor die regio daaronder valt.

Om ervoor te zorgen dat de woning geen molensteen rond de hals wordt, adviseert Immotheker om bij de aankoop van een woning en de budgettering ervan ook rekening te houden met de (verhoogde) woonlasten als eigenaar (onderhoud, herstellingen, toename energiekosten enz...), de meerkost voor kinderen, het eventueel minder gaan werken enz... +Eigen inbreng bij singles met 30% gestegen Vooral bij singles die een eerste woning kopen, steeg de eigen inbreng in de woonlening fors. Hun eigen aandeel steeg met 20.000 euro (van 67.000 naar 87.924) tegenover vorig jaar. Hiermee bedraagt hun eigen investering ruim 40% (tegenover 35% in 2011). Een verrassende vaststelling is dat startende koppels het afgelopen jaar voor het eerst minder eigen middelen in hun woning inbrachten dan singles, 75.000 euro bij koppels tegenover 87.924 bij singles.Single kan niet nog "meer" lenen Singles die een eerste woning aankopen lenen nog 59% van hun totale projectkost, waar dit aandeel bij koppels 73% bedraagt. De totale projectkost steeg bij singles sinds 2007 tot 2012 met ongeveer 20%. Het gemiddeld maandloon steeg in dezelfde periode met ongeveer 10%. Het leenbedrag steeg in dezelfde periode met 5%. De leenlast bedraagt in 2012 ongeveer 35% van het maandinkomen (maadlast705euro/2035euro inkomen). De single heeft dan een restinkomen van ongeveer 1.285 euro. Wat kan een starter kopen in welke regio? Het economisch klimaat maakt het voor starters moeilijk om hun woondroom tastbaar te maken. Immotheker lanceert een eenvoudige rekenmodule waarmee deze starter zich in eerste lijn beter kan oriënteren op de woningmarkt. Met een simulatiemodel kan hij, in slechts één minuut zijn maximale aankoopbudget berekenen en zijn koopkracht in een bepaalde regio onderzoeken. Tegelijkertijd ziet hij hoeveel procent van de te koop staande woningen voor die regio daaronder valt.