De financiële crisis heeft bij heel wat Europeanen de onzekerheid rond de pensioenvooruitzichten doen toenemen. Zo heeft de crisis ertoe geleid dat de gemiddelde Europeaan zijn verwachte pensioenleeftijd opwaarts heeft herzien, al dan niet door een verandering in de wettelijke pensioenleeftijd.

Komt er een verandering in de pensioenleeftijd?

Een relatieve meerderheid van de Nederlanders en Italianen denkt nu later met pensioen te zullen gaan. In Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg ziet een groter deel van de bevolking echter geen verandering in de pensioenleeftijd ten gevolge van de financiële crisis.

België zit ertussenin: er zijn net iets meer respondenten die geen verandering in het vooruitzicht stellen dan bevraagden die op een hogere pensioenleeftijd anticiperen. Van de Belgen die nog niet met pensioen zijn, haalt 30% de veranderde wetgeving aan om een latere pensioenleeftijd te verklaren.

Maar 6% vreest dat de waarde van zijn pensioenfonds en langetermijnspaargeld te veel gedaald is om vroeger met pensioen te kunnen gaan.

De financiële crisis heeft bij heel wat Europeanen de onzekerheid rond de pensioenvooruitzichten doen toenemen. Zo heeft de crisis ertoe geleid dat de gemiddelde Europeaan zijn verwachte pensioenleeftijd opwaarts heeft herzien, al dan niet door een verandering in de wettelijke pensioenleeftijd. Komt er een verandering in de pensioenleeftijd? Een relatieve meerderheid van de Nederlanders en Italianen denkt nu later met pensioen te zullen gaan. In Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg ziet een groter deel van de bevolking echter geen verandering in de pensioenleeftijd ten gevolge van de financiële crisis. België zit ertussenin: er zijn net iets meer respondenten die geen verandering in het vooruitzicht stellen dan bevraagden die op een hogere pensioenleeftijd anticiperen. Van de Belgen die nog niet met pensioen zijn, haalt 30% de veranderde wetgeving aan om een latere pensioenleeftijd te verklaren. Maar 6% vreest dat de waarde van zijn pensioenfonds en langetermijnspaargeld te veel gedaald is om vroeger met pensioen te kunnen gaan.