Gegevens van de OESO hebben onlangs aangetoond dat België wereldwijd een van de landen is waar de files het zwaarst op de bbp-groei wegen.

Maar ook uit de enquête van ING blijkt dat in West-Europa de Belgen het talrijkst zijn (van de respondenten die werken) om te denken dat ze jaren van hun leven doorbrengen in het woon-werkverkeer: 44% (de situatie is alleen erger in Roemenië en Turkije) is daarvan overtuigd, tegenover respectievelijk 19% en 30% in Nederland en Luxemburg.

Dat toont nog maar eens aan, mocht dat al nodig zijn, dat de uitdagingen op het gebied van mobiliteit erg belangrijk blijven, zelfs in een klein landje.