Dit resultaat, dat gebruikt zal worden om de kapitaalsbasis te versterken, werd behaald dankzij een strikte kostenbeheersing en een aantal belangrijke meerwaarden die gedeeltelijk aangewend werden om de tactische risico-afbouw op de historische investeringsportefeuille uit te voeren.

Zonder eenmalige elementen bedroeg het onderliggende. geconsolideerde nettoresultaat 277 miljoen EUR.

Dankzij een versnelde en succesvolle rebranding kon Belfius in 2012 zijn commerciële slagkracht herwinnen.

Zo werd tussen eind 2011 en eind 2012 een toename van de inlage op de spaarrekeningen met 10 % (+3,1 miljard EUR) gerealiseerd.

Tevens kon het zijn rol als lokaal verankerde Belgische bank- en verzekeringsgroep, die een toegevoegde waarde wil bieden aan de samenleving, volkomen opnemen. Zo werd in 2012 voor bijna 10 miljard EUR via kredietverstrekking geïnvesteerd in de lokale economie.

Dit resultaat, dat gebruikt zal worden om de kapitaalsbasis te versterken, werd behaald dankzij een strikte kostenbeheersing en een aantal belangrijke meerwaarden die gedeeltelijk aangewend werden om de tactische risico-afbouw op de historische investeringsportefeuille uit te voeren. Zonder eenmalige elementen bedroeg het onderliggende. geconsolideerde nettoresultaat 277 miljoen EUR. Dankzij een versnelde en succesvolle rebranding kon Belfius in 2012 zijn commerciële slagkracht herwinnen. Zo werd tussen eind 2011 en eind 2012 een toename van de inlage op de spaarrekeningen met 10 % (+3,1 miljard EUR) gerealiseerd. Tevens kon het zijn rol als lokaal verankerde Belgische bank- en verzekeringsgroep, die een toegevoegde waarde wil bieden aan de samenleving, volkomen opnemen. Zo werd in 2012 voor bijna 10 miljard EUR via kredietverstrekking geïnvesteerd in de lokale economie.