Beleven we het einde van de democratie?, zo luidt de vraag die Armstrong zichzelf stelt en hij is geneigd daar positief op te antwoorden. We naderen een belangrijk keerpunt dat de wereld zoals we die tot dusver hebben gekend wel eens voorgoed zou kunnen doen verdwijnen.

Armstrong verwijst daarbij naar Europa, waar de kiezers alle macht is ontnomen. De centrale Europese overheid in Brussel beslist in hun plaats, denkende te weten wat het beste voor hen is. De grondvesten van de democratie worden zo ondergraven en dat kan alleen maar slecht aflopen.

Beleven we het einde van de democratie?, zo luidt de vraag die Armstrong zichzelf stelt en hij is geneigd daar positief op te antwoorden. We naderen een belangrijk keerpunt dat de wereld zoals we die tot dusver hebben gekend wel eens voorgoed zou kunnen doen verdwijnen. Armstrong verwijst daarbij naar Europa, waar de kiezers alle macht is ontnomen. De centrale Europese overheid in Brussel beslist in hun plaats, denkende te weten wat het beste voor hen is. De grondvesten van de democratie worden zo ondergraven en dat kan alleen maar slecht aflopen.