Hierbij moet echter met twee factoren rekening worden gehouden. Op de eerste plaats is er het effect van de schaalolie en -aardgasboom. De ontdekking van grote hoeveelheden energievoorraden die tot dusver niet ontgonnen kunnen worden, heeft de economie alleszins een duwtje in de rug gegeven.

Maar daarnaast is de teruglopende werkloosheid onder andere te verklaren door een gebrekkige rapportering. De echte werkloosheid is namelijk veel hoger dan op basis van de officiële cijfers mag worden aangenomen. Ze zouden zelfs zo hoog zijn dat er inderdaad van een tweede Great Depression mag gesproken worden

Hierbij moet echter met twee factoren rekening worden gehouden. Op de eerste plaats is er het effect van de schaalolie en -aardgasboom. De ontdekking van grote hoeveelheden energievoorraden die tot dusver niet ontgonnen kunnen worden, heeft de economie alleszins een duwtje in de rug gegeven. Maar daarnaast is de teruglopende werkloosheid onder andere te verklaren door een gebrekkige rapportering. De echte werkloosheid is namelijk veel hoger dan op basis van de officiële cijfers mag worden aangenomen. Ze zouden zelfs zo hoog zijn dat er inderdaad van een tweede Great Depression mag gesproken worden