Hierdoor kon de vrijhandel haar rol als versterker van de wereldwijde economische groei blijven spelen. De voorbije weken was er vaak sprake van het gevaar van een muntoorlog.

Dat is echter sterk overdreven. Integendeel, de centrale banken van alle grote economieën die door de financiële crisis werden getroffen, hebben op een gecoördineerde manier hun monetair beleid sinds 2008 versoepeld.

Dat geldt voor de Fed, de ECB en de Bank of England (BoE). Het gevolg hiervan is volgens Guffens dat bijvoorbeeld de wisselkoers tussen de EUR en de USD zich nu op ongeveer hetzelfde peil bevindt als bij het uitbreken van de crisis, weliswaar met een grote tussentijdse volatiliteit.

Van een muntoorlog kan dus geen sprake zijn. De bereidheid tot coördinatie bleek ook in november 2011 toen Europese bedrijven kampten met een acute schaarste aan liquiditeiten in deviezen.

Alle belangrijke centrale banken stelden toen deviezen ter beschikking aan de ECB (via swapoperaties) om dit probleem aan te pakken.

Hierdoor kon de vrijhandel haar rol als versterker van de wereldwijde economische groei blijven spelen. De voorbije weken was er vaak sprake van het gevaar van een muntoorlog. Dat is echter sterk overdreven. Integendeel, de centrale banken van alle grote economieën die door de financiële crisis werden getroffen, hebben op een gecoördineerde manier hun monetair beleid sinds 2008 versoepeld. Dat geldt voor de Fed, de ECB en de Bank of England (BoE). Het gevolg hiervan is volgens Guffens dat bijvoorbeeld de wisselkoers tussen de EUR en de USD zich nu op ongeveer hetzelfde peil bevindt als bij het uitbreken van de crisis, weliswaar met een grote tussentijdse volatiliteit. Van een muntoorlog kan dus geen sprake zijn. De bereidheid tot coördinatie bleek ook in november 2011 toen Europese bedrijven kampten met een acute schaarste aan liquiditeiten in deviezen. Alle belangrijke centrale banken stelden toen deviezen ter beschikking aan de ECB (via swapoperaties) om dit probleem aan te pakken.