Deze discrepantie tussen de reële economie en de financiële markten lijkt onhoudbaar, ook bij voortzetting van het actieve monetair beleid van centrale banken.

PIMCO zal zich onder meer richten op de gezonde onderdelen van de economie, zoals de energie- en huizenmarkt in de VS en zich geleidelijk terugtrekken uit activa die voornamelijk door het beleid van de centrale banken ondersteund worden.

In Europa en elders richt PIMCO zich op het afdekken van het risico op schuldafschrijvingen in zowel de staats- als bedrijfsobligatiemarkten. Daarnaast blijft PIMCO selectief gericht op kansen in de opkomende markten.

Deze discrepantie tussen de reële economie en de financiële markten lijkt onhoudbaar, ook bij voortzetting van het actieve monetair beleid van centrale banken. PIMCO zal zich onder meer richten op de gezonde onderdelen van de economie, zoals de energie- en huizenmarkt in de VS en zich geleidelijk terugtrekken uit activa die voornamelijk door het beleid van de centrale banken ondersteund worden. In Europa en elders richt PIMCO zich op het afdekken van het risico op schuldafschrijvingen in zowel de staats- als bedrijfsobligatiemarkten. Daarnaast blijft PIMCO selectief gericht op kansen in de opkomende markten.