De verzekeringsactiviteiten waren grotendeels verantwoordelijk voor de winstdaling. Er werd minder verdiend op polissen en beleggingen.

Andere onderdelen lieten winstgroei zien. De gecombineerde ratio van het bedrijf steeg 30 basispunten in vergelijking met een jaar eerder tot 94,9%.

Hoewel de winst afbrokkelde, profiteren Zurich en andere verzekeraars van een gunstige markt in het huidige kwartaal. ABN Amro verwacht dat de beleggingsresultaten nog wel enige tijd een negatieve trend laten zien en mogelijk verslechteren vanwege de lage rente.

De geconsolideerde operationele winst daalde met 1% naar USD 1,4 miljard. Dat percentage zou vlak zijn zonder negatieve wisselkoerseffecten. De resultaten weken in zijn geheel niet af van onze verwachtingen. ABN Amro heeft een neutraal advies.

De verzekeringsactiviteiten waren grotendeels verantwoordelijk voor de winstdaling. Er werd minder verdiend op polissen en beleggingen. Andere onderdelen lieten winstgroei zien. De gecombineerde ratio van het bedrijf steeg 30 basispunten in vergelijking met een jaar eerder tot 94,9%. Hoewel de winst afbrokkelde, profiteren Zurich en andere verzekeraars van een gunstige markt in het huidige kwartaal. ABN Amro verwacht dat de beleggingsresultaten nog wel enige tijd een negatieve trend laten zien en mogelijk verslechteren vanwege de lage rente. De geconsolideerde operationele winst daalde met 1% naar USD 1,4 miljard. Dat percentage zou vlak zijn zonder negatieve wisselkoerseffecten. De resultaten weken in zijn geheel niet af van onze verwachtingen. ABN Amro heeft een neutraal advies.