Hoofdpunten:

- Het basisscenario van PIMCO voor de komende drie tot vijf jaar gaat uit van een combinatie van gematigde economische groei en een groeiend aanbod van bepaalde grondstoffen, met als gevolg dat de inflatie beperkt blijft.

- In deze periode van 'New Neutral' zijn grondstoffen belangrijk voor het aanbrengen van diversificatie in beleggingsportefeuilles die voornamelijk uit aandelen en obligaties bestaan.

- PIMCO verwacht dat beleggers in deze periode van langdurig lage beleidsrentes steeds vaker hun toevlucht zullen nemen tot 'real assets'.

- Bij een bepaald groeiniveau hoort dat een lage reële rente gepaard gaat met hogere aandelenprijzen. Hoewel dit effect grotendeels al in de aandelenkoersen verwerkt is, betekent dit dat de huidige waardering van aandelen waarschijnlijk kan standhouden.

Hoofdpunten: - Het basisscenario van PIMCO voor de komende drie tot vijf jaar gaat uit van een combinatie van gematigde economische groei en een groeiend aanbod van bepaalde grondstoffen, met als gevolg dat de inflatie beperkt blijft. - In deze periode van 'New Neutral' zijn grondstoffen belangrijk voor het aanbrengen van diversificatie in beleggingsportefeuilles die voornamelijk uit aandelen en obligaties bestaan. - PIMCO verwacht dat beleggers in deze periode van langdurig lage beleidsrentes steeds vaker hun toevlucht zullen nemen tot 'real assets'. - Bij een bepaald groeiniveau hoort dat een lage reële rente gepaard gaat met hogere aandelenprijzen. Hoewel dit effect grotendeels al in de aandelenkoersen verwerkt is, betekent dit dat de huidige waardering van aandelen waarschijnlijk kan standhouden.