Bovendien lijkt de bereidheid tot het nemen van meer risico wat weg te ebben. Amper 18% denkt dat het een goed moment is om in meer risicovolle sectoren te beleggen. In juni ging het nog om 30% van de beleggers.

De Belgische belegger is een verwoed krantenlezer. Zo'n 75% leest minstens enkele dagen per week de krant. Liefst 40% heeft een krantenabonnement, al ligt dat bij de Nederlandstaligen met 50% een stuk hoger dan bij de Franstaligen (25%). Van de krantenlezers zegt 58% van de respondenten geïnteresseerd te zijn in de financiële pagina's.

Daarbij poneert 50% dat er best nog wat meer artikels over financiën en sparen in mogen. Ook vindt een meerderheid van de lezers dat de kranten meer budget- en beleggingstips zouden moeten opnemen. De visie van de bankeconomen in de pers wordt door 45% van de beleggende bevolking gesmaakt, terwijl 21% dat eerder bladvulling vindt.

Opvallend is dat de interesse in financiële onderwerpen lijkt toe te nemen met de leeftijd. Zo tonen de jongeren (<35 jaar) zich het minst geboeid door deze materie. Dit lijkt te sporen met de hypothese dat in België het financiële vermogen eerder bij het oudere leeftijdssegment van de bevolking is geconcentreerd.

Bovendien lijkt de bereidheid tot het nemen van meer risico wat weg te ebben. Amper 18% denkt dat het een goed moment is om in meer risicovolle sectoren te beleggen. In juni ging het nog om 30% van de beleggers. De Belgische belegger is een verwoed krantenlezer. Zo'n 75% leest minstens enkele dagen per week de krant. Liefst 40% heeft een krantenabonnement, al ligt dat bij de Nederlandstaligen met 50% een stuk hoger dan bij de Franstaligen (25%). Van de krantenlezers zegt 58% van de respondenten geïnteresseerd te zijn in de financiële pagina's. Daarbij poneert 50% dat er best nog wat meer artikels over financiën en sparen in mogen. Ook vindt een meerderheid van de lezers dat de kranten meer budget- en beleggingstips zouden moeten opnemen. De visie van de bankeconomen in de pers wordt door 45% van de beleggende bevolking gesmaakt, terwijl 21% dat eerder bladvulling vindt. Opvallend is dat de interesse in financiële onderwerpen lijkt toe te nemen met de leeftijd. Zo tonen de jongeren (<35 jaar) zich het minst geboeid door deze materie. Dit lijkt te sporen met de hypothese dat in België het financiële vermogen eerder bij het oudere leeftijdssegment van de bevolking is geconcentreerd.