De omzet van AB-InBev steeg met 3,0% in 3Q13 en met 2,8% in 9M13, de opbrengsten per hl namen met 4,2% toe in 3Q13 en met 5,1% in 9M13.

Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 3Q13 met 4,9% gestegen en in 9M13 met 5,7%.

De genormaliseerde winst per aandeel kende een nominale stijging met 17,2% tot 1,36 USD in 3Q13 vergeleken met 1,16 USD in 3Q12 onder invloed van de groei van de onderliggende activiteiten en de combinatie met Grupo Modelo, inclusief kostensynergieën, niettegenstaande belangrijke ongunstige wisselkoersomrekeningseffecten. De genormaliseerde winst per aandeel voor 9M13 bedroeg 3,45 USD tegenover 3,40 USD in 9M12.

De omzet van AB-InBev steeg met 3,0% in 3Q13 en met 2,8% in 9M13, de opbrengsten per hl namen met 4,2% toe in 3Q13 en met 5,1% in 9M13. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 3Q13 met 4,9% gestegen en in 9M13 met 5,7%. De genormaliseerde winst per aandeel kende een nominale stijging met 17,2% tot 1,36 USD in 3Q13 vergeleken met 1,16 USD in 3Q12 onder invloed van de groei van de onderliggende activiteiten en de combinatie met Grupo Modelo, inclusief kostensynergieën, niettegenstaande belangrijke ongunstige wisselkoersomrekeningseffecten. De genormaliseerde winst per aandeel voor 9M13 bedroeg 3,45 USD tegenover 3,40 USD in 9M12.