Zo verwacht nu 25% van de beleggers een verdere beurshausse in de komende drie maanden. Dat is het hoogste percentage sinds juli 2012.

Toch uit zich dit niet in een sterk toegenomen appetijt voor aandelenbeleggingen. Enkel voor de investeringen in minder risicovolle sectoren blijkt er iets meer interesse te bespeuren.

Het percentage beleggers dat dit soort belegging wel ziet zitten, steeg lichtjes tot 21%, de eerste stijging in vier maanden. Maar zelfs dan raadt nog altijd 26% van de ondervraagden deze beleggingen momenteel af.

Begrotingsinspanningen

Naar aanleiding van de aangekondigde begrotingsmaatregelen voor 2013 peilde de ING-BeleggersBarometer naar de reactie van de gemiddelde Belgische belegger.

Voor 13% van de Belgen valt het effect van de begroting op zijn besteedbaar inkomen al bij al nog mee. Maar 38% vindt dat het erger dan verwacht is uitgevallen. Bovendien vrezen de Belgen dat er nog bijkomende inspanningen zullen nodig zijn.

Op de vraag of met de begroting 2013 een grote inspanning is geleverd om de overheidsfinanciën gezond te maken, antwoordt slechts 27% van de respondenten positief, terwijl 41% de omgekeerde mening is toegedaan.

Zo verwacht nu 25% van de beleggers een verdere beurshausse in de komende drie maanden. Dat is het hoogste percentage sinds juli 2012. Toch uit zich dit niet in een sterk toegenomen appetijt voor aandelenbeleggingen. Enkel voor de investeringen in minder risicovolle sectoren blijkt er iets meer interesse te bespeuren. Het percentage beleggers dat dit soort belegging wel ziet zitten, steeg lichtjes tot 21%, de eerste stijging in vier maanden. Maar zelfs dan raadt nog altijd 26% van de ondervraagden deze beleggingen momenteel af. Begrotingsinspanningen Naar aanleiding van de aangekondigde begrotingsmaatregelen voor 2013 peilde de ING-BeleggersBarometer naar de reactie van de gemiddelde Belgische belegger. Voor 13% van de Belgen valt het effect van de begroting op zijn besteedbaar inkomen al bij al nog mee. Maar 38% vindt dat het erger dan verwacht is uitgevallen. Bovendien vrezen de Belgen dat er nog bijkomende inspanningen zullen nodig zijn. Op de vraag of met de begroting 2013 een grote inspanning is geleverd om de overheidsfinanciën gezond te maken, antwoordt slechts 27% van de respondenten positief, terwijl 41% de omgekeerde mening is toegedaan.