In de Verenigde Staten wordt in dat verband gesproken van de Grand Disconnect: de economie is wereldwijd zwak, met een trend naar nog verdere verzwakking, terwijl de financiële markten zich daar weinig of niets aan gelegen laten en vrolijk verder feesten. Van enige bezorgdheid is daar geen sprake.

Gary Shilling aan het woord

Gary Shilling, Bloomberg View columnist, president van A. Gary Shilling & Co. en auteur van "The Age of Deleveraging: Investment Strategies for a Decade of Slow Growth and Deflation", wijst in dat verband op de verslaving van de beleggers aan de kapitaalinjecties van de central banken.

De beleggers zijn zo verblind geraakt door die kapitaalinjecties dat ze de onderliggende fundamentals uit het oog verliezen. Het zijn echter precies die onderliggende fundamentals die zo slecht zijn dat de ingrepen van de overheden (en dan op de eerste bank de centrale banken) noodzakelijk zijn.

In de Verenigde Staten wordt in dat verband gesproken van de Grand Disconnect: de economie is wereldwijd zwak, met een trend naar nog verdere verzwakking, terwijl de financiële markten zich daar weinig of niets aan gelegen laten en vrolijk verder feesten. Van enige bezorgdheid is daar geen sprake.Gary Shilling aan het woord Gary Shilling, Bloomberg View columnist, president van A. Gary Shilling & Co. en auteur van "The Age of Deleveraging: Investment Strategies for a Decade of Slow Growth and Deflation", wijst in dat verband op de verslaving van de beleggers aan de kapitaalinjecties van de central banken. De beleggers zijn zo verblind geraakt door die kapitaalinjecties dat ze de onderliggende fundamentals uit het oog verliezen. Het zijn echter precies die onderliggende fundamentals die zo slecht zijn dat de ingrepen van de overheden (en dan op de eerste bank de centrale banken) noodzakelijk zijn.