Duitsland kreeg voor het eerst sinds juli weer geld toe op een obligatie-uitgifte. De Duitse 10-jaars rente ligt nu op 1,34% en de dollar versterkte tot 1,27.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen vielen volgens Theodoor Gilissen Bankiers ook wat tegen. Exclusief auto's was sprake

van een stabilisatie, maar hier was wel sprake van een negatief effect door de orkaan Sandy.

De notulen van de Fed gaven aan dat enkele leden de kwantitatieve verruiming nog forser willen inzetten, maar ook dat enkele leden twijfelen aan de effectiviteit. Het committee sprak ook over het vaststellen van het rentebeleid op grond van vastgelegde parameters.

Andere economische indicatoren zullen worden beoordeeld

Op dit moment heeft de Fed prijsstabiliteit en werkgelegenheid als doelstellingen. De discussie gaat over het invoeren van kwalitatieve bewoordingen dan wel kwantitatieve grenzen. Bij kwantitatieve doelen is het de vraag of de Fed dan gerealiseerde cijfers gebruikt of de verwachtingen en of dan onmiddellijk een beleidsverandering plaatsvindt.

Ook zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers andere economische indicatoren worden beoordeeld.

Over de economie is de Fed iets positiever en dan met name voor de consumentenbestedingen en de huizenmarkt, hoewel het nog veel andere zwakke ontwikkelingen ziet.

Duitsland kreeg voor het eerst sinds juli weer geld toe op een obligatie-uitgifte. De Duitse 10-jaars rente ligt nu op 1,34% en de dollar versterkte tot 1,27. De Amerikaanse detailhandelsverkopen vielen volgens Theodoor Gilissen Bankiers ook wat tegen. Exclusief auto's was sprake van een stabilisatie, maar hier was wel sprake van een negatief effect door de orkaan Sandy. De notulen van de Fed gaven aan dat enkele leden de kwantitatieve verruiming nog forser willen inzetten, maar ook dat enkele leden twijfelen aan de effectiviteit. Het committee sprak ook over het vaststellen van het rentebeleid op grond van vastgelegde parameters.Andere economische indicatoren zullen worden beoordeeld Op dit moment heeft de Fed prijsstabiliteit en werkgelegenheid als doelstellingen. De discussie gaat over het invoeren van kwalitatieve bewoordingen dan wel kwantitatieve grenzen. Bij kwantitatieve doelen is het de vraag of de Fed dan gerealiseerde cijfers gebruikt of de verwachtingen en of dan onmiddellijk een beleidsverandering plaatsvindt. Ook zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers andere economische indicatoren worden beoordeeld. Over de economie is de Fed iets positiever en dan met name voor de consumentenbestedingen en de huizenmarkt, hoewel het nog veel andere zwakke ontwikkelingen ziet.