Het is volgens Geert Van Herck van Leleux juist dat deze extra belasting aan het dividendrendement vreet. Op korte termijn natuurlijk een tegenvaller.

Maar op lange termijn is dit slechts een accident de parcours. Want de dividendgroei komt natuurlijk voort uit de verdere expansie van de portefeuille van Aedifica. En de bevak heeft nog heel wat projecten in de pijplijn zitten die de inkomstenstroom de komende jaren veilig moeten stellen.

Focus op rusthuizen en serviceflats

Geert Van Herck herinnert eraan dat de unique selling proposition van Aedifica de focus op rusthuizen en serviceflats is (54% van de portefeuille (583 miljoen euro) op 30 juni 2012).

Het aandeel is een manier om op het vergrijzingsthema in te spelen. Een blik op de projecten die op stapel staan (ten belope van zo'n 132 miljoen euro), toont belangrijke investeringen in nieuwe rusthuizen in Tervuren, Olen en Wetteren (samen goed voor 55 miljoen euro nieuwe investeringen).

Het grote voordeel van rusthuizen/serviceflats in portefeuille is de lange looptijd van de huurcontracten (meer dan 27 jaar) waardoor er grote visibiliteit op de kasstromen is (en de huurgelden zijn eveneens geindexeerd). De huidige koerszwakte beschouwt Geert Van Herck als een instapopportuniteit.

Op de weekgrafiek stelt hij 2 zaken vast: ten eerste dat de grote

koersbewegingen samenvallen met de algemene beurstrend (forse koerscorrectie in 2007/2008, gevolgd door de heropleving vanaf 2009).

Ten tweede: de negatieve divergentie met de RSI-indicator op de recente top van 55 euro. Een signaal dat een trendommekeer voor de deur stond.

Ondertussen is de koers gedaald maar de RSI-indicator heeft nog ruimte om naar de oververkochte zone van 20 -30 punten te zakken. De daggrafiek levert éénzelfde beeld op: negatieve divergentie met de RSI-indicator is de belangrijkste verklaring voor de koerscorrectie van de afgelopen weken (die trouwens midden augustus aanving, meer dan één maand geleden toen het nieuws van de hogere RV nog geen gespreksonderwerp was).

Geert Van Herck verwacht de komende dagen en weken nog verdere koersdruk tot de steunzone van 42 - 44 euro. In die zone leggen hij zijn kooporders. Mocht de koers plots door de weerstandszone van 50 euro stijgen, dan is dit zeker een teken om onmiddellijk in te stappen.

Het is volgens Geert Van Herck van Leleux juist dat deze extra belasting aan het dividendrendement vreet. Op korte termijn natuurlijk een tegenvaller. Maar op lange termijn is dit slechts een accident de parcours. Want de dividendgroei komt natuurlijk voort uit de verdere expansie van de portefeuille van Aedifica. En de bevak heeft nog heel wat projecten in de pijplijn zitten die de inkomstenstroom de komende jaren veilig moeten stellen. Focus op rusthuizen en serviceflats Geert Van Herck herinnert eraan dat de unique selling proposition van Aedifica de focus op rusthuizen en serviceflats is (54% van de portefeuille (583 miljoen euro) op 30 juni 2012). Het aandeel is een manier om op het vergrijzingsthema in te spelen. Een blik op de projecten die op stapel staan (ten belope van zo'n 132 miljoen euro), toont belangrijke investeringen in nieuwe rusthuizen in Tervuren, Olen en Wetteren (samen goed voor 55 miljoen euro nieuwe investeringen). Het grote voordeel van rusthuizen/serviceflats in portefeuille is de lange looptijd van de huurcontracten (meer dan 27 jaar) waardoor er grote visibiliteit op de kasstromen is (en de huurgelden zijn eveneens geindexeerd). De huidige koerszwakte beschouwt Geert Van Herck als een instapopportuniteit. Op de weekgrafiek stelt hij 2 zaken vast: ten eerste dat de grote koersbewegingen samenvallen met de algemene beurstrend (forse koerscorrectie in 2007/2008, gevolgd door de heropleving vanaf 2009). Ten tweede: de negatieve divergentie met de RSI-indicator op de recente top van 55 euro. Een signaal dat een trendommekeer voor de deur stond. Ondertussen is de koers gedaald maar de RSI-indicator heeft nog ruimte om naar de oververkochte zone van 20 -30 punten te zakken. De daggrafiek levert éénzelfde beeld op: negatieve divergentie met de RSI-indicator is de belangrijkste verklaring voor de koerscorrectie van de afgelopen weken (die trouwens midden augustus aanving, meer dan één maand geleden toen het nieuws van de hogere RV nog geen gespreksonderwerp was). Geert Van Herck verwacht de komende dagen en weken nog verdere koersdruk tot de steunzone van 42 - 44 euro. In die zone leggen hij zijn kooporders. Mocht de koers plots door de weerstandszone van 50 euro stijgen, dan is dit zeker een teken om onmiddellijk in te stappen.