De beleggers hebben blijkbaar geen enkele vrees voor de toekomst, want de VIX staat op een zeer laag niveau. Deze index, ook wel de fear factor genoemd, drukt de vrees uit die markt koestert voor onverwachte gebeurtenissen. Ook in het midden van het vorige decennium stond de VIX al zo laag.

Maar mogelijk hebben we hier te maken met de traditionele stilte voor de traditionele storm. De beleggers mogen zich schrap zetten wanneer volatiliteit weer aantrekt, want op dat moment kunnen de poppen weer aan het dansen gaan. Wall Street zal dan geen veilige plaats meer zijn.

De beleggers hebben blijkbaar geen enkele vrees voor de toekomst, want de VIX staat op een zeer laag niveau. Deze index, ook wel de fear factor genoemd, drukt de vrees uit die markt koestert voor onverwachte gebeurtenissen. Ook in het midden van het vorige decennium stond de VIX al zo laag. Maar mogelijk hebben we hier te maken met de traditionele stilte voor de traditionele storm. De beleggers mogen zich schrap zetten wanneer volatiliteit weer aantrekt, want op dat moment kunnen de poppen weer aan het dansen gaan. Wall Street zal dan geen veilige plaats meer zijn.