Deze wijziging in de marktomstandigheden vraagt uiteraard ook om een heel andere aanpak van de beleggers, iets waar het PIMCO-team al geruime tijd een antwoord op poogt te formuleren. Vandaag verscheen daaromtrent opnieuw een rapport, dat we onze lezers niet willen onthouden.

Hoe kunnen we blijven presteren in deze 'New Normal'-wereld, waarin wereldwijd in totaal veel langzamer schuld wordt opgebouwd dan voorheen, en waarin periodes van scherpe schuldreductie voorkomen in sommige sectoren en landen? De vraag wordt gesteld door Bill Gross, hoofdeconoom van PIMCO en collega van Mohamed El-Erian. Gross probeert tevens meteen zelf een antwoord op deze vraag te formuleren.

Momentum is aan het veranderen

Nu de renteniveaus niet veel verder kunnen dalen en de spread op risico niet echt meer kan worden verkleind, is het momentum langzaam maar gestaag aan het veranderen: rendementen stijgen licht en spreads stabiliseren of worden iets hoger.

In zulke omstandigheden van lichte reflatie moet je wel risico nemen, tenzij je een inflatiegewogen rendement wilt behalen van minus 2%-3%, zoals je nu krijgt op Amerikaanse staatsobligaties.

Het team van Bill Gross heeft een voorkeur voor kortlopende en inflatiegerelateerde obligaties van hoge kwaliteit, dividendaandelen - liefst uit opkomende economieën - en voor beleggingen in inflatiegevoelige grondstoffenproducten waarvan het aanbod schaars is.

Deze wijziging in de marktomstandigheden vraagt uiteraard ook om een heel andere aanpak van de beleggers, iets waar het PIMCO-team al geruime tijd een antwoord op poogt te formuleren. Vandaag verscheen daaromtrent opnieuw een rapport, dat we onze lezers niet willen onthouden. Hoe kunnen we blijven presteren in deze 'New Normal'-wereld, waarin wereldwijd in totaal veel langzamer schuld wordt opgebouwd dan voorheen, en waarin periodes van scherpe schuldreductie voorkomen in sommige sectoren en landen? De vraag wordt gesteld door Bill Gross, hoofdeconoom van PIMCO en collega van Mohamed El-Erian. Gross probeert tevens meteen zelf een antwoord op deze vraag te formuleren. Momentum is aan het veranderen Nu de renteniveaus niet veel verder kunnen dalen en de spread op risico niet echt meer kan worden verkleind, is het momentum langzaam maar gestaag aan het veranderen: rendementen stijgen licht en spreads stabiliseren of worden iets hoger. In zulke omstandigheden van lichte reflatie moet je wel risico nemen, tenzij je een inflatiegewogen rendement wilt behalen van minus 2%-3%, zoals je nu krijgt op Amerikaanse staatsobligaties. Het team van Bill Gross heeft een voorkeur voor kortlopende en inflatiegerelateerde obligaties van hoge kwaliteit, dividendaandelen - liefst uit opkomende economieën - en voor beleggingen in inflatiegevoelige grondstoffenproducten waarvan het aanbod schaars is.