Vooral bij de Franstaligen is de inschatting van de economische toestand fel verslechterd (47% pessimisten t.o.v. 34% bij de Nederlandstaligen).

Vermoedelijk is de aankondiging van 1.400 afdankingen bij Caterpillar eind februari niet vreemd aan deze evolutie. Eenzelfde beeld wat de toekomstverwachtingen betreft: slechts 21% van de ondervraagden ziet de conjunctuurevolutie positief in, terwijl 35% een verslechtering anticipeert. Ook hier tonen de Franstaligen zich pessimistischer dan de Nederlandstaligen.

Als er in het begin van het jaar nog hoop bestond dat een herneming op til was, lijkt deze verwachting volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING, nu grotendeels verdwenen.

En dan moet nog rekening worden gehouden met het feit dat de weinig geslaagde Cyprus-redding eind maart, de antwoorden nauwelijks heeft kunnen beïnvloeden.

Vooral bij de Franstaligen is de inschatting van de economische toestand fel verslechterd (47% pessimisten t.o.v. 34% bij de Nederlandstaligen). Vermoedelijk is de aankondiging van 1.400 afdankingen bij Caterpillar eind februari niet vreemd aan deze evolutie. Eenzelfde beeld wat de toekomstverwachtingen betreft: slechts 21% van de ondervraagden ziet de conjunctuurevolutie positief in, terwijl 35% een verslechtering anticipeert. Ook hier tonen de Franstaligen zich pessimistischer dan de Nederlandstaligen. Als er in het begin van het jaar nog hoop bestond dat een herneming op til was, lijkt deze verwachting volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING, nu grotendeels verdwenen. En dan moet nog rekening worden gehouden met het feit dat de weinig geslaagde Cyprus-redding eind maart, de antwoorden nauwelijks heeft kunnen beïnvloeden.