Die zorgen hebben op de eerste plaats betrekking op het feit of het land al dan niet het tekort op de begroting zal kunnen dichtfietsen. De begroting voor 2011 moet nog een aantal testen doorstaan.

Defensieminister Tony Killeen merkte op dat de belangrijkste uitdaging er uit bestaat de financiële markten er van te overtuigen om Ierse staatsobligaties te kopen. Een belangrijke datum wordt 7 december.

Slagen de Ieren er niet in om te overtuigen met het budget dat op die dag wordt voorgesteld, dan wordt de komst van het IMF onvermijdelijk.

Die zorgen hebben op de eerste plaats betrekking op het feit of het land al dan niet het tekort op de begroting zal kunnen dichtfietsen. De begroting voor 2011 moet nog een aantal testen doorstaan. Defensieminister Tony Killeen merkte op dat de belangrijkste uitdaging er uit bestaat de financiële markten er van te overtuigen om Ierse staatsobligaties te kopen. Een belangrijke datum wordt 7 december. Slagen de Ieren er niet in om te overtuigen met het budget dat op die dag wordt voorgesteld, dan wordt de komst van het IMF onvermijdelijk.