Daarbij kijkt Juvyns onder andere naar Europa, waar op economisch vlak een paar positieve evoluties te vermelden zijn. Met name de werkloosheid is licht gedaald, hoewel die uiteraard zorgwekkend hoog blijft. Ook de evolutie van de inflatie zal nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

Die inflatie is nu al maand na maand tegengevallen, terwijl ook de geldhoeveelheid M3 het inflatiegevaar uitdrukt. De druk op de Europese Centrale Bank om iets te doen, neemt zodoende met dag toe. Van de ECB worden nieuwe maatregelen verwacht om de economie te ondersteunen.

Daarbij kijkt Juvyns onder andere naar Europa, waar op economisch vlak een paar positieve evoluties te vermelden zijn. Met name de werkloosheid is licht gedaald, hoewel die uiteraard zorgwekkend hoog blijft. Ook de evolutie van de inflatie zal nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Die inflatie is nu al maand na maand tegengevallen, terwijl ook de geldhoeveelheid M3 het inflatiegevaar uitdrukt. De druk op de Europese Centrale Bank om iets te doen, neemt zodoende met dag toe. Van de ECB worden nieuwe maatregelen verwacht om de economie te ondersteunen.