Opvallende stijgers zijn er evenwel niet, met uitzondering van Ablynx op de continumarkt (zie onder). Op de valutamarkten houdt de euro goed stand, dit in afwachting van de slotverklaring straks na afloop van de meeting van de Europese Centrale Bank.

Vorige maand slaagde Mario Draghi er in om de financiële markten op zijn hand te krijgen, de vraag is of hij ditmaal met een gelijkaardige stunt zal uitpakken. De meeste economen kijken nu uit naar het moment dat Spanje officieel om externe hulp gaat vragen.

Ablynx meldt nieuwe successen

Ablynx deelde vandaag mee dat haar anti-IL-6R Nanobody, ALX-0061, het eindpunt voor werkzaamheid bereikte van aanzienlijke verbetering van de belangrijkste indicatoren van de ziekteactiviteit, in de tussentijdse analyse op week 12 van de Fase I/II studie in patiënten met matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis (RA), bovenop een stabiele behandeling met methotrexaat.

Finale resultaten na 24 weken worden verwacht in het eerste kwartaal van 2013.

In deze Fase I/II studie, werden 37 RA patiënten gerecruteerd voor de toediening met meervoudige doses tijdens het Fase II studiegedeelte.

De patiënten kregen in drie willekeurige doseringsgroepen ALX-0061 intraveneus toegediend (1mg/kg om de 4 weken, 3mg/kg om de 4 weken en 6mg/kg om de 8 weken) of placebo.

In tussentijdse analyse op week 12, bereikte de dosis van 3mg/kg ALX-0061 het werkzaamheidseindpunt met statistisch significante verbetering in DAS28 remissie en ACR20 scores in vergelijking met placebo.

Daarnaast toonden alle doseringsgroepen indrukwekkende resultaten in alle werkzaamheidseindpunten, met een DAS28 remissie van >40% in week 8 en een beginnende remissie werd bij sommige patiënten reeds waargenomen in week twee.

Bij alle geteste doses werd ALX-0061 goed verdragen en het veiligheidsprofiel was veelbelovend in vergelijking met reeds gerapporteerde data voor andere biologische DMARD's.

Bovendien werden geen daling in neutrofielen (witte bloedcellen), geen klinisch significante toenames in leverenzymen, noch toenames in lipide niveaus (cholesterol) waargenomen tijdens de tussentijdse analyse.

Een totaal van 34 patiënten kwamen in aanmerking voor het bepalen van de werkzaamheidseindpunten in week 12.

Opvallende stijgers zijn er evenwel niet, met uitzondering van Ablynx op de continumarkt (zie onder). Op de valutamarkten houdt de euro goed stand, dit in afwachting van de slotverklaring straks na afloop van de meeting van de Europese Centrale Bank. Vorige maand slaagde Mario Draghi er in om de financiële markten op zijn hand te krijgen, de vraag is of hij ditmaal met een gelijkaardige stunt zal uitpakken. De meeste economen kijken nu uit naar het moment dat Spanje officieel om externe hulp gaat vragen. Ablynx meldt nieuwe successenAblynx deelde vandaag mee dat haar anti-IL-6R Nanobody, ALX-0061, het eindpunt voor werkzaamheid bereikte van aanzienlijke verbetering van de belangrijkste indicatoren van de ziekteactiviteit, in de tussentijdse analyse op week 12 van de Fase I/II studie in patiënten met matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis (RA), bovenop een stabiele behandeling met methotrexaat. Finale resultaten na 24 weken worden verwacht in het eerste kwartaal van 2013. In deze Fase I/II studie, werden 37 RA patiënten gerecruteerd voor de toediening met meervoudige doses tijdens het Fase II studiegedeelte. De patiënten kregen in drie willekeurige doseringsgroepen ALX-0061 intraveneus toegediend (1mg/kg om de 4 weken, 3mg/kg om de 4 weken en 6mg/kg om de 8 weken) of placebo. In tussentijdse analyse op week 12, bereikte de dosis van 3mg/kg ALX-0061 het werkzaamheidseindpunt met statistisch significante verbetering in DAS28 remissie en ACR20 scores in vergelijking met placebo. Daarnaast toonden alle doseringsgroepen indrukwekkende resultaten in alle werkzaamheidseindpunten, met een DAS28 remissie van >40% in week 8 en een beginnende remissie werd bij sommige patiënten reeds waargenomen in week twee. Bij alle geteste doses werd ALX-0061 goed verdragen en het veiligheidsprofiel was veelbelovend in vergelijking met reeds gerapporteerde data voor andere biologische DMARD's. Bovendien werden geen daling in neutrofielen (witte bloedcellen), geen klinisch significante toenames in leverenzymen, noch toenames in lipide niveaus (cholesterol) waargenomen tijdens de tussentijdse analyse. Een totaal van 34 patiënten kwamen in aanmerking voor het bepalen van de werkzaamheidseindpunten in week 12.