Voorzichtigheid is geboden en de meest risicovolle aandelen doen het minder goed. Interessante vaststelling: als de Belg momenteel 100.000 euro zou beleggen, zou hij 21% van deze som in aandelen beleggen en 13% in obligaties.

De rest zou hij volgens de ING-BeleggersBarometer spreiden over activa met gewaarborgd kapitaal en een spaarboekje. ING stelde dezelfde vraag in februari en stelt vast dat deze portefeuillespreiding, die overeenkomt met een zeer defensief profiel, de afgelopen zes maanden nauwelijks is veranderd.

De Belgische belegger heeft dus een trauma overgehouden aan de economische en financiële crisis. Ter bevestiging daarvan vermelden we ook nog dat 39% van de respondenten niets in aandelen zou beleggen en 46% niets in obligaties, terwijl dat percentage terugvalt tot 26% voor de spaarboekjes.

In de tweestrijd tussen rendement en risico laat de belegger zich nog altijd leiden door het risico (of liever het ontbreken van risico).

Op de vraag in welke markt ze zouden beleggen, werd de Belgische markt het meest vermeld (53% van de beleggers ziet deze markt als "doelmarkt").

De nationale bias bestaat dus echt. Daarna volgen de Europese, Amerikaanse en opkomende markten. Japan, dat nochtans een economisch beleid voert dat sterk op groei is gericht, spreekt daarentegen slechts 9% van de beleggers aan.

Voorzichtigheid is geboden en de meest risicovolle aandelen doen het minder goed. Interessante vaststelling: als de Belg momenteel 100.000 euro zou beleggen, zou hij 21% van deze som in aandelen beleggen en 13% in obligaties. De rest zou hij volgens de ING-BeleggersBarometer spreiden over activa met gewaarborgd kapitaal en een spaarboekje. ING stelde dezelfde vraag in februari en stelt vast dat deze portefeuillespreiding, die overeenkomt met een zeer defensief profiel, de afgelopen zes maanden nauwelijks is veranderd. De Belgische belegger heeft dus een trauma overgehouden aan de economische en financiële crisis. Ter bevestiging daarvan vermelden we ook nog dat 39% van de respondenten niets in aandelen zou beleggen en 46% niets in obligaties, terwijl dat percentage terugvalt tot 26% voor de spaarboekjes. In de tweestrijd tussen rendement en risico laat de belegger zich nog altijd leiden door het risico (of liever het ontbreken van risico). Op de vraag in welke markt ze zouden beleggen, werd de Belgische markt het meest vermeld (53% van de beleggers ziet deze markt als "doelmarkt"). De nationale bias bestaat dus echt. Daarna volgen de Europese, Amerikaanse en opkomende markten. Japan, dat nochtans een economisch beleid voert dat sterk op groei is gericht, spreekt daarentegen slechts 9% van de beleggers aan.